Author Archives: 't Hart van Loil

’T HART VAN LOIL EN HAAR WERKGROEPEN

Category : Geen categorie

’t Hart van Loil bestaat, naast de verschillende besturen, uit werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een connectie met één van de besturen. Hieronder staat kort beschreven wat de werkgroep doet en welke leden er actief zijn.

Nieuwbouw en Planologie: de doelstelling van deze werkgroep is om tot een mooi en nieuw Hart van Loil te komen. De werkgroep werkt hard aan de totstandkoming van de nieuwe accommodatie en de omgeving eromheen. Van architect tot materiaalkeuze, alles komt hier samen. Leden: Geert Wanders, Jeroen Verbeek, John Peters, Ries Berndsen, Rob Nijenhuis, Sander Ebbing, Stefan Peters en Tim Wijnholts.

Vernieuwing kerk: naast de nieuwbouw staat er al een prachtige (voormalige) kerk. Om deze multifunctioneel te laten zijn en veel te kunnen gebruiken is de werkgroep Vernieuwing kerk gecreëerd. Leden: Ferry Stienissen, Geert Scheerder, Hans Bloem, Hein Harmsen, Marcel Wiendels, Sander Ebbing, Stefan Peters, Tim Wijnholts en William Bloem.

Financiën: om alle plannen te kunnen realiseren is een goede financiële basis nodig. Deze werkgroep houdt zich bezig met de begrotingen, maar ook met de dagelijkse gang van zaken. De stroomrekening moet immers ook betaald worden, om maar een voorbeeld te noemen. Leden: Harrie Elfrink, Sander Bosman, Theo Wanders en Tonnie Bosman.

Subsidies en fondsenwerving: zonder subsidies, geen nieuw Hart van Loil. Het is nog een hele klus om de juiste instanties en subsidiepotjes te vinden. Leden: Geert Korte, Johnny Berendsen en Sander Bosman.

Beheer: het doel van deze werkgroep is om alles in goede banen te leiden. Ze verzorgt bijvoorbeeld het openen van de Zomp of de kerk, maar ook de kleine werkzaamheden zoals het vervangen van een lamp. Leden: Herman Jansen (eerste aanspreekpunt kerk en pastorie), Bertus Arendsen (gebruik aula), Ben Geurts, Jan Lanters,  Joep Buiting, Geert Wanders (eerste aanspreekpunt de Zomp), Harrie Elfrink en Simone Verbeek.

Horeca-commissie: om iedereen van een hapje en drankje te kunnen voorzien, kunnen we niet zonder een horeca-commissie. Van de inkopen tot het rooster voor de bardienst, het wordt door deze werkgroep geregeld. Leden: Angeline Rasing, Annechien Elfrink, Betsie Smits, Hugo van de Camp, Niels Tiemessen, Renate Wenting en Tonnie Bosman.

Ontwikkeling pastorie: voor de pastorie wordt gezocht naar duurzame verhuur van de ruimtes. Daarnaast is deze werkgroep ook het eerste aanspreekpunt voor de huidige bewoners Ben en Tineke. Leden: Ap Dieker, Geert Korte, Geert Stienissen, Harm Peters en Onne Heesen.

Activiteitencommissie: om de kerk, en later ook het nieuwe gebouw, veel te kunnen gebruiken, zullen er activiteiten worden georganiseerd. Dit hoeft natuurlijk niet alleen vanuit deze werkgroep te komen. Heb je ideeën, neem dan contact op met Edwin van Onna.

Communicatie: om informatie te delen, is goede communicatie belangrijk. Deze werkgroep probeert jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Mis je onderdelen waar je eigenlijk wel meer over wil weten, laat het dan weten. Dan kan er aandacht aan worden besteed. Leden: Esley Gies, Frank Gies, Maarten Hoksbergen, Onne Heesen, Simone Verbeek en Tonnie Peters.

Mocht je vragen hebben of ons ergens mee willen ondersteunen, spreek dan gerust één van de hierboven genoemde mensen aan!


PRESENTATIE PLAN EN MEEDENKEN

Category : Geen categorie

 • Waar: in de kerk in Loil
 • Wanneer: woensdagavond 22 juli 2020
 • Aanvang: kerk open om 19:45 uur, start om 20:00 uur

Duoplan Doetinchem Architecten gaat het nieuwe Hart van Loil ontwerpen. Architect Stephan Roelvink heeft een eerste schetsontwerp, en daarbij duidelijke visie, gepresenteerd. Samen met hem wordt er een ‘brainstormavond’ georganiseerd op woensdagavond 22 juli 2020. De kerk is geopend vanaf 19:45 uur en om 20:00 uur beginnen we.

Wat gaan we doen?

Nadat de stichting heeft toegelicht hoe de architectenkeuze tot stand is gekomen, zal de architect zijn visie presenteren. Hij zal laten zien hoe het gebouw er globaal uit komt te zien. Daarna gaan we in kleine groepen brainstormen over de plannen. Misschien heb je goede aspecten die op dat moment over het hoofd zijn gezien, of andere tips waarmee de architect aan de slag kan. Alle ideeën zullen we bij het keuzeproces voor het definitieve ontwerp meenemen.

In verband met het Coronavirus en de RIVM-richtlijnen, graag aandacht voor het volgende:

 • Je dient je voor deze avond aan te melden door dit formulier in te vullen: https://forms.gle/HHHiWDrEZevDvowy5 of een mailtje te sturen naar info@hartvanloil.nl.
 • Er zijn ongeveer 50 plaatsen beschikbaar. Vol = vol. Zodat we op de avond zelf geen mensen teleur moeten stellen. Bij teveel aanmeldingen krijg je vooraf bericht dat je helaas niet aan de brainstormavond kunt deelnemen.
 • Kom met maximaal één persoon per huishouden. Zo kunnen we een breder publiek informeren en bereiken.
 • Voel je je niet fit, blijf dan thuis meld je, indien mogelijk, tijdig af.

BESTEMMINGSPLAN EN PROCEDURE

Category : Geen categorie

Om alle prachtige plannen te kunnen realiseren moet eerst het huidige bestemmingsplan worden herzien. De gemeente Montferland heeft daarom een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat het mogelijk maakt de nieuwe accommodatie te realiseren. En de woningen op het terrein waar nu de Zomp staat. Uiteraard krijgen de voormalige kerk, de pastorie en het gehele gebied eromheen ook een nieuwe bestemming. Het bestemmingsplan is een juridisch planologisch kader waarin bijvoorbeeld het aantal woningen, de maximale hoogte van de gebouwen, de maximale afmetingen, de situering van de parkeerplaatsen en nog veel meer ruimtelijke aspecten zijn vastgelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 8 juli 2020 tot 18 augustus 2020 ter inzage. Wie het bestemmingsplan wil inzien kan terecht bij de receptie van het gemeentehuis in Didam. Het is ook digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de naam ‘Loil, Dorpsplan’).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een iedereen zijn/haar zienswijze over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland. Informatie daarover is ook te vinden op ‘Ruimtelijke Plannen’.  Als je vragen hebt over het bestemmingsplan en de daarbij behorende procedure, dan kun je die stellen door te mailen naar info@hartvanloil.nl.


Loil Proficiat!!! En nu “d’r an”!

Category : Geen categorie

Eind december is bij de notaris de Vereniging van Verenigingen ’t Hart van Loil opgericht. Daarmee is een memorabel jaar voor de Loilse gemeenschap afgesloten. Een jaar waarin de Loilse bevolking het besluit nam om Kerk, Pastorie en Zomp over te nemen. De regiegroep, bestaande uit een aantal voorzitters van de Loilse verenigingen, aangevuld met enkele fanatieke financiële specialisten en gemotiveerde kartrekkers, hebben waanzinnig veel tijd en energie gestoken om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen. De juridische structuur werd vormgegeven door het oprichten van de Stichting (eigenaar van het vastgoed kerk, pastorie en Zomp) en de Vereniging (o.a. verhuur en exploitatie van de kantine). De Raad van Toezicht telt momenteel 2 leden en zal binnenkort worden uitgebreid met een derde lid.

Dit is pas het begin…  Met de overdracht van de gebouwen werd ook de verantwoordelijkheid en exploitatie overgedragen. Niet alleen aan de Stichting en de Vereniging, maar ook aan de gehele Loilse gemeenschap. Want met het instemmen door de verenigingen en parochianen met de overname- en de bouwplannen, namen ze ook de medeverantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van de plannen.

We verwachten immers straks allemaal in een mooie multifunctionele kerk te komen, dat onze kinderen kunnen sporten in een veilige en schone sporthal, dat de kleedkamers en toiletten superschoon zijn en dat we te allen tijde in de kantine een kopje koffie of een biertje kunnen nuttigen. En dat kan ook, maar iemand (lees vrijwilliger) moet dat dan wel “even” doen.

Dat kan alleen als we als inwoners met elkaar bereid zijn om ons steentje bij te dragen. En wanneer elke vereniging de broodnodige vrijwilligers levert om niet alleen hun eigen activiteiten te ondersteunen, maar ook, wanneer het nodig is, in te springen bij activiteiten van andere verenigingen.  Samen moeten we ’t Hart van Loil kloppend houden.

Dit prachtige initiatief, dat we met ons allen hebben omarmd en toegezegd hebben te ondersteunen, kan alleen slagen en worden uitgevoerd als we het samen doen!

Wij als voorzitters van het  bestuur van de Stichting en de Vereniging van ’t Hart van Loil gaan er in ieder geval voor. We vertrouwen erop dat we samen met jullie een prachtige toekomst tegemoet gaan. 

Met vriendelijke  groet,

Harm Peters en Martin Tiemessen


Vrijwilligersavond voor kantinevrijwilligers

Category : Geen categorie

De kantinecommissie en de Vereniging van Verenigingen van ’t Hart van Loil nodigen alle kantinevrijwilligers uit voor de vrijwilligersavond van ’t Hart van Loil op maandag 11 november. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in de kantine van de Zomp in Loil.

Deze uitnodiging is bedoeld voor alle kantinevrijwilligers, voor iedereen die in het verleden vrijwilliger is geweest en mensen die tijdens het ‘Happen en Stappen’ hebben aangegeven vrijwilliger te willen worden. Behalve veel oude én nieuwe vrijwilligers nodigen we ook de leden van alle verenigingen, betrokken bij ’t Hart van Loil, uit. Met z’n allen moeten we gaan zorgen voor een gezonde exploitatie van ’t Hart van Loil, en die ontstaat natuurlijk voor een deel in de kantine!

Nu nog in de kantine van de Zomp, en straks in het nieuwe dorpsgebouw. Alle hulp is welkom, én nodig. Daarom hopen we ook (weer) op jouw hulp te kunnen rekenen. We zouden het fantastisch vinden als ook jij in de toekomst in de gelegenheid bent kantinediensten te draaien. Vele handen maken tenslotte licht werk. En waarom zou je moeilijk doen, als het ook samen kan?

Vrijwilligersavond
Op de vrijwilligersavond krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat doet de kantinecommissie?
 • Wat houdt de Vereniging van Verenigingen van ’t Hart van Loil in?
 • Hoe ziet een bardienst eruit?
 • Hoe zit de planning in elkaar?

Natuurlijk hebben we daarnaast ook een leuke activiteit voor je in petto. Dus je hoeft niet alleen maar te luisteren! Je mag als vrijwilliger kantinediensten draaien als je 16 jaar of ouder bent.

Aanmelden
We willen graag weten hoeveel mensen we bij de vrijwilligersavond kunnen verwachten dus ben je erbij, stuur dan vóór woensdag 6 november even een berichtje via het contactformulier.

Hopelijk tot 11 november!


Bustour langs drie herbestemde kerken

Category : Geen categorie

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland houdt op woensdag 9 oktober een bustour langs drie kerken, die een nieuwe bestemming krijgen. De kerkentour begin in Loil en gaat vervolgens naar Huissen en Bemmel.

De komende tien jaar moeten naar schatting tussen de 1800 en 4800 kerken hun deuren sluiten. Andere kerken zoeken naar een nevenbestemming, omdat ze hun exploitatie steeds lastiger rond krijgen. De vaak beeldbepalende gebouwen kunnen allerlei nieuwe functies krijgen: van wonen tot een toeristische trekpleister, van museum tot ontmoetingsplek in het dorp. In Gelderland zijn er inspirerende voorbeelden van kerken die een nieuwe bestemming kregen. Vaak op initiatief van de bewoners.

Tijdens deze kerkentour wordt een aantal van deze voorbeelden bezocht om ideeën uit te wisselen over mogelijke nieuwe functies voor religieus erfgoed en om na te denken over het opstellen van een kerkenvisie.

Deelname aan de bustour is gratis, maar aanmelden is wel nodig. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Opgeven kan tot 2 oktober via www.spectrumelan.nl/projecten/kerkentour. De tour begint om 13 uur en eindigt om 17.30 uur.


Happen en stappen in ’t Hart van Loil

Category : Geen categorie

Onder de noemer ‘Happen en stappen in ’t Hart van Loil’ is er zondag 22 september een open huis in de Zomp, kerk en pastorie in Loil. Hier kan iedereen onder het genot van een hapje en een drankje kennisnemen van de plannen met het dorpscentrum van Loil en de huidige stand van zaken.

“We willen de mensen graag laten zien wat we nu hebben als dorp”, zegt Marcel Wiendels namens de regiegroep van ’t Hart van Loil. “En wat we er in de toekomst van willen maken. Waar komen straks bijvoorbeeld de sporthal en het dorpshuis en hoe zien de kerk en pastorie er over pakweg een jaar uit. Dat tonen we onder andere aan de hand van bouwtekeningen.”

Verder zijn er vrijwilligers van de verenigingen en werkgroepen aanwezig, die uitleg geven en vragen beantwoorden. “Daarbij hopen we de mensen ook enthousiast te maken om zelf een steentje bij te dragen aan ’t Hart van Loil”, vertelt Ap Dieker. “Iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het nieuwe dorpscentrum, ook al is het maar klein, wordt van harte uitgenodigd te komen en dit kenbaar te maken.”

Onderweg worden de bezoekers getrakteerd op een hapje en een drankje. Om 12 uur is de ontvangst in de kerk met een kop koffie of thee en een klein gebakje. Hier houdt Onne Heesen namens de regiegroep ook een kort welkomstwoord. In de pastorie en de tussenruimte van de Zomp worden soep en belegde broodjes geserveerd op gedekte tafels. Buiten is er een warme snack. De rondgang eindigt in de kantine van de Zomp met een toetje en drankje. De hapjes worden bereid door Loilse ondernemers.

In de diverse ruimten zijn er die middag ook allerlei activiteiten. Zo geven muziekvereniging Amicitia, de majorettes van drumfanfare Loil-Vooruit en de dansgarde van carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers een optreden in de kerk. Op de zolder van de Zomp houdt de schutterij schietdemonstraties en buiten en in de sporthal wordt er gevolleybald. “Ook zijn er diverse activiteiten voor de kinderen”, zegt Tonnie Peters, interim-voorzitten van de Kontaktraad. “In de sporthal staat bijvoorbeeld een springkussen en op de zolder van de Zomp een tafelvoetbalspel.”

Het ‘lopend buffet’ is voor iedereen gratis. Deelnemers wordt echter wel gevraagd zich vooraf in te schrijven via het contactformulier. “Vrijdag hadden zich al 116 volwassenen een elf kinderen voor het open huis aangemeld”, vertelt Onne Heesen. Het programma duurt zondag tot ongeveer 14 uur.


Deel inventaris oude zusterflat Rijnstate

Category : Geen categorie

Een deel van de inventaris van de oude zustersflat van Rijnstate in Arnhem is onlangs verhuisd naar Loil. Een groot aantal stoelen, tafels en bureaus en een paar kasten, kapstokken en whiteboards uit de flat, die al jaren dienstdeed als kantoorgebouw, krijgen straks een nieuwe bestemming in ’t Hart van Loil.

Ap Dieker, werknemer van Rijnstate, zorgde ervoor dat de spullen voor niks naar Loil gingen. Samen met een vijftal vrijwilligers haalde hij de meubels zaterdag 27 juli met een vrachtwagen op. “Laurens Godschalk wilde ons wel helpen en heeft de vrachtwagen gereden, die gratis ter beschikking werd gesteld door zijn werkgever Peters Transport in Stokkum”, vertelt Dieker. “Tonnie Peters, Marcel Wiendels, Onne Heesen en Arjen Stortelder hebben geholpen met sjouwen en inladen. We hebben de hele vrachtwagen volgeladen.”

De spullen zijn opgeslagen in de Zomp en krijgen straks een plek in het gemeenschapsgebouw de kerk en pastorie. “We hebben vooral tafels en stoelen meegenomen, die we straks bijvoorbeeld voor evenementen in de kerk kunnen gebruiken. De whiteboards kunnen we mooi in de vergaderruimten plaatsen. Maar ook de andere spullen komen goed van pas. We hebben in het nieuwe dorpsgebouw en de pastorie ook meubels nodig. Er was natuurlijk nog niks, alleen de meubels in de kantine van SV Loil.”

De Loilenaren mochten van Rijnstate alle spullen uit de flat meenemen, die nog geen andere bestemming hadden. “Alles wat nog goed was, wordt nu weer hergebruikt”, zegt Dieker. “Er is bijvoorbeeld ook een deel van de inventaris naar de Terborgse Handelsonderneming gegaan. Zo wordt alleen hetgeen kapot en afgeschreven is, weggegooid.”


Ondertekening koopovereenkomst kerk

Category : Geen categorie

Op woensdag 15 mei 2019 ondertekenden pastoor Jurgen Jansen en Sandra Bergevoet, namens het bestuur van de Gabriëlparochie, en Harm Peters en Sander Bosman, namens de stichting ‘t Hart van Loil, de koopovereenkomst voor de overdracht van de kerk aan de Loilse gemeenschap.

Vertegenwoordigers van het parochiebestuur, de locatieraad, de Kontaktraad en andere belangstellenden werden met koffie ontvangen in de pastorie. Hier heette Onne Heesen van de regiegroep ‘t Hart van Loil iedereen welkom en schetste globaal de toekomstplannen. Pastoor Jurgen Jansen gaf in zijn woordje aan blij te zijn met de voorgenomen plannen in Loil, waarmee het karakter van de kerk bewaard blijft. Hij complimenteerde Loil met de prettige manier van onderhandelen.


Loil neemt na 109 jaar waardig afscheid van zijn kerk

Category : Geen categorie

Loil heeft zondag waardig afscheid genomen van zijn kerk. Voordat het gebouw aan de eredienst wordt onttrokken, werd er nog één keer traditioneel gevierd. Woensdag 15 mei draagt de Gabriëlparochie het gebouw samen met de pastorie officieel over aan het dorp en mogen er alleen nog gebedsdiensten plaatsvinden.

Voor de laatste communieviering liep de kerk helemaal vol. Veel Loilenaren wilden dit historische moment dan ook meemaken en nog één keer samen vieren. Zij werden er gedoopt, ontvingen er de eerste communie en werden er gevormd. Maar velen zijn er ook getrouwd en namen er afscheid van hun dierbaren.

“De kerk was de stille getuige van zoveel gebeurtenissen in ons leven”, sprak Ria Beursken in haar welkomstwoord. “Op 24 mei 1910 werd de eerste steen gelegd en na 174 dagen stond deze kerk er. Veel Loilenaren hielpen mee aan de bouw. Op 14 november 1910 vond de kerkwijding plaats. Wie had er toen kunnen denken dat de kerk ooit aan de eredienst zou worden onttrokken. Dat is een ingrijpende gebeurtenis, ook al weten we dat het niet anders kan.”

Beursken is voorzitter van de voormalige locatieraad, die de afscheidsviering organiseerde. Daarmee wilde ze de Loilenaren na 109 jaar een waardig afscheid geven van hun kerk. En dat kregen ze. Samen met de Loilse verenigingen en mensen die zich betrokken voelen bij de kerk werd er een indrukwekkende communieviering voorbereid. Daarin ging diaken Theo Reuling voor, zong een gelegenheidskoor passende liederen, verzorgden Amicitia en drumfanfare Loil-Vooruit de muziek en bespeelde Marjo Berentzen het kerkorgel.

“De verandering in tijd en maatschappij heeft het bisdom en parochiebestuur deze beslissing doen nemen”, zei Reuling. “Een pijnlijke beslissing, waarbij veel emoties een grote rol spelen. Maar het is ook een nieuw begin. Als geloofsgemeenschap gaan we voort en wensen we ons allen toe dat we elkaar blijven ontmoeten.”

Orgelspel
Hier werd in de laatste viering bij stilgestaan in gebed, woorden, liederen en muziek. Er waren lezingen over loslaten en moed houden. De liederen en muziek vertelden iets over de geschiedenis van de kerk door de jaren heen. Zo nam Marjo Berentzen met haar orgelspel de mensen tijdens de laatste communie mee in de afgelopen twintig jaar, waarin het proces van leegloop plaatsvond met uiteindelijk de sluiting van de kerk tot gevolg.

Berentzen opende met een eigen compositie, waarin het rumoer en de onrust was te horen die de sluiting met zich meebrengt. Ze sloot af met het Loilse volkslied ‘Hier wil ik blieven’, dat massaal werd meegezongen. Tussendoor klonk Air van Johan Sebastiaan Bach, The show must go on van Queen en Hou vol hou vast van BLØF.

Verder was er een lied van troost, speciaal voor deze bijzondere viering geschreven. Voor de laatste keer werd ook het communiegebed gesproken en het brood gedeeld. Er werd tevens een laatst groet gebracht aan Maria, de beschermvrouwe van de kerk. Zij werd nog één keer bewierookt, aanbeden en toegezongen.

Vrijwilligers
Daarmee kwam een einde aan 109 jaar vieren in de Loilse kerk. Sommigen lieten hierbij een traan. Maar er was toch vooral berusting bij de kerkgangers. Zoals bij Bertus Arendsen (72) en Jan Lanters (76), beiden al 65 jaar vrijwilliger voor de kerk in Loil.

“Toen een paar jaar geleden duidelijk werd dat de kerk dicht zou gaan, heb ik er wel moeite mee gehad”, vertelt Arendsen. “Nu voel ik die emoties niet meer, al valt er straks wel een stukje gezelligheid en verbondenheid met de vrijwilligers weg. Maar gelukkig eindigt het niet helemaal. Ik blijf gewoon kerkhofbeheerder en we hebben een grote tuinploeg, die elke vrijdag bij elkaar komt.” Arendsen heeft wel begrip voor de sluiting. “Alle kerken openhouden kan niet. Financieel niet, maar er zijn straks ook geen mensen meer die voorgaan.”

Lanters, die zondag eveneens zijn 76ste verjaardag vierde, vindt het wel jammer dat het over is. “Het is niet mijn mooiste verjaardag”, zegt hij. “Maar ik snap het wel. Ik ben dit jaar 65 jaar vrijwilliger en zie ook dat het zo niet verder kan.” Lanters woont inmiddels in Nijmegen. Toch wil hij zich ook na de overname blijven inzetten voor de kerk. “Ik ben al jaren koster. Als er straks nog kerkelijke activiteiten zijn, zoals een processie of schuttersmis, kom ik er zeker voor terug.”