Wordt u ook Vriend van ’t Hart van Loil?

Wordt u ook Vriend van ’t Hart van Loil?

Category : Nieuws

Na een periode van hard werken is het ons samen gelukt om onze voormalige kerk en de pastorie een nieuwe en toekomstgerichte functie te geven.

Nu is het zaak om ’t Hart van Loil financieel gezond te houden. Daarbij is een financieel steuntje in de rug zeer welkom, en zelfs noodzakelijk.

Wilt u er ook aan bijdragen de leefbaarheid van ons mooie dorp Loil op het huidige niveau te houden? DAT KAN!

Door Vriend van ’t Hart van Loil te worden kunt u dit ondersteunen. U wordt al Vriend van ’t Hart van Loil vanaf € 50,- per jaar, of met een bedrag naar keuze.

Vul hier online het formulier in: https://hartvanloil.nl/vriend-van-t-hart-van-loil/

We zouden uw hulp ontzettend waarderen!

Bestuur ‘t Hart van Loil