Vereniging van Verenigingen

De Vereniging van Verenigingen is verantwoordelijk voor de exploitatie van ’t Hart van Loil.

De leden van deze vereniging zijn alle betrokken verenigingen en stichtingen in ’t Hart van Loil. Zij hebben als lid allen één stem bij het nemen van besluiten, waardoor op basis van gelijkheid ook gedeelde besluiten genomen kunnen worden.

Het bestuur van deze vereniging bestaat uit bestuursleden die geen bestuursfunctie hebben in één van de onderliggende verenigingen. Daarmee is een bepaalde mate van onafhankelijkheid gegarandeerd. Door in de Vereniging van Verenigingen ook de mogelijkheid voor een Vrienden van ’t Hart Loil te creëren, kunnen niet aan verenigingen gebonden inwoners van Loil ook participeren.

Het bestuur van de Vereniging van Verenigingen wordt gevormd door Martin Tiemessen (voorzitter), Simone Verbeek (secretaris), Geert Stienissen (penningmeester), Tonnie Bosman (bestuurslid), André ter Heerdt (bestuurslid) en Eric Welling (bestuurslid, tevens afgevaardigd namens de Vereniging van Verenigingen in de Raad van Toezicht).