Raad van Toezicht

Er is ook een Raad van Toezicht aan de juridische structuur van ’t Hart van Loil toegevoegd.

Deze raad bestaat uit een vertegenwoordiger van de Vereniging van Verenigingen, een vertegenwoordiger van de Kontaktraad Loil en een door deze twee gekozen voorzitter.
De functie van deze raad is het toezien op een aantal statutair vastgelegde onderwerpen, waaronder aan- en verkoop van onroerend goed. Hierdoor wordt gegarandeerd dat er geen autonome besluiten worden genomen door de stichting ’t Hart van Loil, die niet in het algemeen belang van het dorp en de Vereniging van Verenigingen in het bijzonder zijn.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit Harrie Mom (voorzitter), Eric Welling (namens de Vereniging van Verenigingen) en Ries Berndsen (namens de Kontaktraad Loil).