Author Archives: 't Hart van Loil

Loil neemt na 109 jaar waardig afscheid van zijn kerk

Category : Geen categorie

Loil heeft zondag waardig afscheid genomen van zijn kerk. Voordat het gebouw aan de eredienst wordt onttrokken, werd er nog één keer traditioneel gevierd. Woensdag 15 mei draagt de Gabriëlparochie het gebouw samen met de pastorie officieel over aan het dorp en mogen er alleen nog gebedsdiensten plaatsvinden.

Voor de laatste communieviering liep de kerk helemaal vol. Veel Loilenaren wilden dit historische moment dan ook meemaken en nog één keer samen vieren. Zij werden er gedoopt, ontvingen er de eerste communie en werden er gevormd. Maar velen zijn er ook getrouwd en namen er afscheid van hun dierbaren.

“De kerk was de stille getuige van zoveel gebeurtenissen in ons leven”, sprak Ria Beursken in haar welkomstwoord. “Op 24 mei 1910 werd de eerste steen gelegd en na 174 dagen stond deze kerk er. Veel Loilenaren hielpen mee aan de bouw. Op 14 november 1910 vond de kerkwijding plaats. Wie had er toen kunnen denken dat de kerk ooit aan de eredienst zou worden onttrokken. Dat is een ingrijpende gebeurtenis, ook al weten we dat het niet anders kan.”

Beursken is voorzitter van de voormalige locatieraad, die de afscheidsviering organiseerde. Daarmee wilde ze de Loilenaren na 109 jaar een waardig afscheid geven van hun kerk. En dat kregen ze. Samen met de Loilse verenigingen en mensen die zich betrokken voelen bij de kerk werd er een indrukwekkende communieviering voorbereid. Daarin ging diaken Theo Reuling voor, zong een gelegenheidskoor passende liederen, verzorgden Amicitia en drumfanfare Loil-Vooruit de muziek en bespeelde Marjo Berentzen het kerkorgel.

“De verandering in tijd en maatschappij heeft het bisdom en parochiebestuur deze beslissing doen nemen”, zei Reuling. “Een pijnlijke beslissing, waarbij veel emoties een grote rol spelen. Maar het is ook een nieuw begin. Als geloofsgemeenschap gaan we voort en wensen we ons allen toe dat we elkaar blijven ontmoeten.”

Orgelspel
Hier werd in de laatste viering bij stilgestaan in gebed, woorden, liederen en muziek. Er waren lezingen over loslaten en moed houden. De liederen en muziek vertelden iets over de geschiedenis van de kerk door de jaren heen. Zo nam Marjo Berentzen met haar orgelspel de mensen tijdens de laatste communie mee in de afgelopen twintig jaar, waarin het proces van leegloop plaatsvond met uiteindelijk de sluiting van de kerk tot gevolg.

Berentzen opende met een eigen compositie, waarin het rumoer en de onrust was te horen die de sluiting met zich meebrengt. Ze sloot af met het Loilse volkslied ‘Hier wil ik blieven’, dat massaal werd meegezongen. Tussendoor klonk Air van Johan Sebastiaan Bach, The show must go on van Queen en Hou vol hou vast van BLØF.

Verder was er een lied van troost, speciaal voor deze bijzondere viering geschreven. Voor de laatste keer werd ook het communiegebed gesproken en het brood gedeeld. Er werd tevens een laatst groet gebracht aan Maria, de beschermvrouwe van de kerk. Zij werd nog één keer bewierookt, aanbeden en toegezongen.

Vrijwilligers
Daarmee kwam een einde aan 109 jaar vieren in de Loilse kerk. Sommigen lieten hierbij een traan. Maar er was toch vooral berusting bij de kerkgangers. Zoals bij Bertus Arendsen (72) en Jan Lanters (76), beiden al 65 jaar vrijwilliger voor de kerk in Loil.

“Toen een paar jaar geleden duidelijk werd dat de kerk dicht zou gaan, heb ik er wel moeite mee gehad”, vertelt Arendsen. “Nu voel ik die emoties niet meer, al valt er straks wel een stukje gezelligheid en verbondenheid met de vrijwilligers weg. Maar gelukkig eindigt het niet helemaal. Ik blijf gewoon kerkhofbeheerder en we hebben een grote tuinploeg, die elke vrijdag bij elkaar komt.” Arendsen heeft wel begrip voor de sluiting. “Alle kerken openhouden kan niet. Financieel niet, maar er zijn straks ook geen mensen meer die voorgaan.”

Lanters, die zondag eveneens zijn 76ste verjaardag vierde, vindt het wel jammer dat het over is. “Het is niet mijn mooiste verjaardag”, zegt hij. “Maar ik snap het wel. Ik ben dit jaar 65 jaar vrijwilliger en zie ook dat het zo niet verder kan.” Lanters woont inmiddels in Nijmegen. Toch wil hij zich ook na de overname blijven inzetten voor de kerk. “Ik ben al jaren koster. Als er straks nog kerkelijke activiteiten zijn, zoals een processie of schuttersmis, kom ik er zeker voor terug.”


Stichting ’t Hart van Loil neemt de Zomp over

Category : Geen categorie

De Zomp is nu echt van Loil. Maandagavond 1 april droeg de gemeente Montferland het eigendom van het gemeenschapsgebouw over aan de stichting ’t Hart van Loil. Namens de nieuwe stichting tekenden de bestuursleden Harm Peters en Sander Bosman de officiële documenten voor overname.

Datzelfde deden wethouder Ruth Mijnen en Marius Duurland namens de gemeente Montferland. Met de ondertekening kan het dorp verder met de ontwikkeling van het nieuwe Hart van Loil. Daartoe wordt op 15 mei ook nog de kerk met de pastorie en het kerkplein van de Gabriëlparochie overgenomen.

Voorafgaand aan de ondertekening werd er door Onne Heesen vanuit de regiegroep ’t Hart van Loil nog even teruggekeken op de afgelopen maanden. Daarbij bedankte hij ook alle vrijwilligers en andere betrokkenen, die zich hebben ingezet voor ’t Hart van Loil. Maar er werd ook alvast vooruit gekeken naar de toekomst, waarin er samen met alle verenigingen en inwoners een nieuwe invulling moet worden gegeven aan de Zomp, kerk, pastorie en het omliggende gebied.

Ton Bolder
Vervolgens stond Frank Gies even stil bij een bijzondere man in de historie van Loil. “Zeker op zo’n avond als vanavond, een bijzonder moment in de geschiedenis van ons dorp, vinden we het jammer dat Ton Bolder niet meer in ons midden is”, sprak Gies. Hij droeg daarbij twee korte gedichten voor uit het boekje ‘Mijmeringen’, geschreven door Ton Bolder, dat na zijn overlijden vier jaar geleden is uitgegeven.

Verder las Gies een tekst van Bolder voor uit het Millenniumboek, ‘Loil 2000’. Die tekst schreef Bolder in 2002, maar is zeventien jaar later nog steeds actueel. “Hij schreef toen al dat Loil juist moet veranderen om Loil te blijven. Daaruit blijkt dat hij met zijn bijzondere visie op het dorp een vooruitziende blik had.”

Ondertekening
Daarna was het aan de ondertekenaars om de vele genodigden in de kantine van de Zomp toe te spreken. Wethouder Ruth Mijnen opende het woord. Vervolgens stelden de bestuursleden, Harm Peters en Sander Bosman, van de nieuwe stichting ’t Hart van Loil zich voor aan het publiek. Peters sprak daarbij het vertrouwen uit in de toekomst van Loil.

De twee schoven vervolgens aan bij wethouder Mijnen om met hun handtekening de overname van gemeenschapsgebouw de Zomp door het dorp definitief te maken. Hierop overhandigde de stichting symbolisch één euro aan de gemeente en werd het glas geheven. Tenslotte was er nog een gezellig samenzijn in de Zomp, waarbij er uitgebreid werd geproost op dit historische moment in de Loilse geschiedenis.


Loil zegt massaal ‘ja’ tegen overname Zomp en kerk

Category : Geen categorie

De inwoners van Loil zeiden woensdagavond 30 januari massaal ‘ja’ tegen de overname van de Zomp en de kerk. Van de ruim 180 aanwezigen op de informatieavond in partycentrum Lara stemde slechts een enkeling niet in met de plannen. Daarmee kan de regiegroep verder met de ontwikkeling van het nieuwe Hart van Loil.

In navolging op de informatiebijeenkomst op 28 november vorig jaar riep de regiegroep Hart van Loil de Loilenaren woensdag 30 januari opnieuw bij elkaar. Dit keer stond de besluitvorming over de overname van de Zomp en de kerk met pastorie, plein en tuin centraal. Daarmee vroeg de regiegroep ook toestemming voor invulling van de nieuwe juridische structuur en verdere ontwikkeling van het Hart van Loil.

Verenigingen
Voorafgaand aan de besluitvorming vroegen de betrokken verenigingen hun achterban al om goedkeuring van de plannen. Die stemden vrijwel allemaal unaniem in. Ondanks dat er nog wel wat open eindjes zijn, die de komende maanden nog moeten worden ingevuld. “Er zijn nog wat hobbels te nemen voordat we er helemaal uit zijn”, zei vicevoorzitter Rob Mos namens de voetbalafdeling van SV Loil.
Zo staan de kleedkamers, bestuurskamer en het materiaalhok van SV Loil op grond van de gemeente, maar zijn ze eigendom van de vereniging. Die raakt de voetbalvereniging kwijt bij de overname, terwijl ze die ruimtes straks in het nieuwe plan terug moet huren. Hierover wordt nog onderhandeld. Mos: “Daar komen we wel uit. Al met al zijn wij bijzonder positief en zien wij dit als een unieke kans voor het dorp Loil en onze vereniging.”

Marcel Wiendels, voorzitter van De Vrolijke Drammers, gaf aan dat de carnavalsvereniging al vanaf dag één laaiend enthousiast is over het nieuwe Hart van Loil. “Dit biedt voor iedere vereniging nieuwe kansen. Natuurlijk zijn er nog wel wat losse eindjes. Maar ik heb er alle vertrouwen in we het daar in de toekomst wel over eens worden met elkaar.”
Hiermee verwoordden Mos en Wiendels de algemene stemming bij de verenigingen. En bij de overige betrokkenen in de zaal, zo bleek uit het daarop volgende applaus. Al waren er nog wel wat vragen. De buurt uitte wat zorgen over het parkeren, dat nu al vaak een probleem is. Verder was er een vraag over de toekomstige invulling van de kerk. “Er zijn veel ideeën, die we de komende maanden verder uitwerken”, liet presentator Onne Heesen namens de regiegroep weten.

Bijdrage dorp
Ook werden er wat vraagtekens gezet bij de bijdrage die van het dorp wordt gevraagd. De regiegroep schetste namelijk een financieel beeld, waarin ze verwacht dat acties in het dorp 100.000 euro opleveren en er eenzelfde bedrag komt van geldschieters. “De inwoners hebben in het verleden ook hun bereidwilligheid getoond bij acties voor het dorp”, zei Heesen. “Zie de actie Kerkdak, die destijds 125.000 gulden opleverde. We kunnen op dit moment alleen nog inschattingen maken, maar volgens de deskundigen is het wel een reëel plan.”

Stemming
Die open eindjes en onzekerheden hadden woensdagavond 30 januari geen invloed op de stemming. Die was zeer positief. Bij de vraag of de regiegroep verder mag met de ontwikkeling van het Hart van Loil staken de aanwezigen dan ook massaal hun hand op. Hiermee stemden ze ook in met de nieuwe juridische structuur, waarbij de nog te vormen stichting ’t Hart van Loil straks de Zomp en kerk met pastorie overneemt. Zij moet al voor 1 april dit jaar tekenen voor overname van de Zomp en op 15 mei voor overname van de kerk.


Informatieavond op woensdag 30 januari

Category : Geen categorie

Woensdag 30 januari is er weer een informatieavond over het Hart van Loil. Deze avond moeten er belangrijke besluiten worden genomen over de toekomst van het dorp. De regiegroep Hart van Loil nodigt daarom alle inwoners van Loil en iedereen die een binding heeft met het dorp uit om aanwezig te zijn op deze avond.

De bijeenkomst vindt plaats bij partycentrum Lara in Loil en begint om 20 uur. Tijdens de avond wordt iedereen geïnformeerd over de huidige stand van zaken. De regiegroep Hart van Loil vertelt onder andere wat er sinds de laatste informatieavond allemaal is gedaan en gebeurd. Ook wordt de uitwerking van het plan voor het nieuwe Hart van Loil getoond, waarbij is uitgegaan van de ideale situatie. De aanwezigen krijgen tevens het financiële plaatje voorgelegd en daarbij de mogelijke consequenties.

Want uiteindelijk moeten er deze avond belangrijke besluiten worden genomen. Zo wil de regiegroep Hart van Loil van het dorp antwoord op de vragen of per 1 april de Zomp wordt overgenomen en of per 15 mei de kerk met pastorie kan worden aangekocht. Verder wordt gevraagd of het dorp instemt met de huidige plannen voor de doorontwikkeling van het Hart van Loil. En tenslotte is er nog groen licht nodig voor de nieuwe juridische structuur.

Wie wil je meebeslissen over de toekomst van Loil, is op woensdag 30 januari van harte uitgenodigd voor de informatieavond bij partycentrum Lara.  Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom.