Over De Zomp

De Zomp

In 1922 was pastoor Inden de grote stimulator achter de bouw van het verenigingsgebouw. In de top van de voorgevel werd een bord met de tekst ‘R.K. Vereenigingsgebouw Loil-1922’ ingemetseld. Het verenigingsgebouw heette in de begintijd ook wel parochiehuis.

Het gebouw bestond onder andere uit een grote zaal met een grote verhoging voor het opvoeren van toneelstukken en enkele kleine ruimtes. Een jaar later ontstond binnen de muziekvereniging Amicitia een toneelafdeling.

Uiteenlopende functies
Het gebouw had gedurende zijn bestaan de meest uiteenlopende functies: feest-, film-, dans-, gym-, concert- en toneelzaal. Daarnaast functioneerde het na de Tweede Wereldoorlog nog tijdelijk als school (van april 1950 tot november 1950 woonde het schoolhoofd Tiel Groenestege er met zijn gezin), repetitie- en oefenruimte en de laatste decennia als kleedlokaal van SV Loil.

Nieuw dorpshuis
Vanwege de slechte staat van het oude gebouw werd in 1978 besloten het gebouw niet te renoveren maar te slopen. In 1980 kon op dezelfde plaats waar het verenigingsgebouw had gestaan het nieuwe dorpshuis ‘De Zomp’ officieel worden geopend.

Bron: Oudheidkundige Vereniging Didam