Verenigingen


Stichting Kontaktraad Loil
De Stichting Kontaktraad Loil fungeert als een dorpsraad en behartigt de belangen van de inwoners, verenigingen en andere organisaties in Loil. Zij ondersteunt en onderneemt initiatieven om de leefbaarheid in Loil te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Meer informatie en contactgegevens staan op www.loil.nl.


Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers
Carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers is de grootste vereniging van Loil. Elk seizoen, vanaf september tot maart, staat voor veel Loilenaren in het teken van het bouwen van carnavalswagens en/of de voorbereidingen voor de jaarlijkse optocht op carnavalszondag en het carnaval in het algemeen. De Loilse optocht geldt als één van de mooiste en grootste van de verre regio. Tijdens het pronkzittingweekend van De Vrolijke Drammers worden maar liefst vier voorstellingen (twee volwassenen-, een jeugd- en een seniorenzitting) gehouden. De jeugdactiviteiten en het festival ‘Loillands’, die de vereniging organiseert, mogen zich in een grote belangstelling verheugen. Meer informatie en contactgegevens staan op www.vrolijkedrammers.nl.


SV Loil
SV Loil is een omnisportvereniging met de afdelingen voetbal en volleybal, een damestrimgroep en klaverjasclub.

De voetbalafdeling van SV Loil telt ongeveer 300 leden, verdeeld over senioren, dames, jeugd en 45+ teams. Zij trainen en spelen hun thuiswedstrijden op sportpark de Korenakker, een prachtig gelegen accommodatie met één van de beste kunstgrasvelden in de regio. De vereniging wil ieder lid laten voetballen met plezier op zijn of haar eigen niveau. Net als alle andere Loilse verenigingen, kenmerkt de voetbalvereniging zich door de ons-kent-onssfeer met aandacht voor elkaar. De vereniging heeft veel vrijwilligers. Mede hierdoor kan de contributie voor de leden laag worden gehouden, waarbij de jeugd tot en met 9 jaar zelfs is vrijgesteld van contributie. Meer informatie is te vinden op www.svloil.nl.

De volleybalafdeling van SV Loil heeft ongeveer 100 leden, verdeeld over prestatie- en recreantenteams. Zij trainen en spelen hun thuiswedstrijden in de sporthal van de Zomp. Binnen de relatief kleine vereniging is de onderlinge binding tussen de leden groot. Ook hier gaan prestaties, gemoedelijkheid en gezelligheid hand in hand. Meer informatie is verkrijgbaar via het mailadres svloiljeugdbestuur@outlook.com.

De damestrimgroep van SV Loil wisselt, naar gelang het seizoen, op donderdagavond het sporten in de Zomp af met een fietstocht. Bij mooi weer wordt er gefietst en is dit niet het geval, dan wordt onder deskundige begeleiding aan de conditie en de lenigheid gewerkt. Dit alles gebeurt in een gezellige sfeer.

Klaverjasclub De Verzakers houdt haar kaartavonden op maandag in de Zomp. Het is een kleine vereniging, waarbij in een gezellige sfeer een kaartje wordt gelegd. Kom voor meer informatie op een maandagavond naar de kantine van de Zomp.


Schuttersgilde Loil-Vooruit
Schuttersgilde Loil-Vooruit houdt met haar activiteiten de eeuwenoude schutterscultuur, met alle bijbehorende tradities, zoals het organiseren van het schuttersfeest met schiet- en ringsteekwedstrijden, in stand. Onderdelen van Schuttersgilde Loil Vooruit zijn onder andere de vendeliers, bielemannen, het keurkorps, Oranjecomité Loil-Vooruit, de schietvereniging Loil-Vooruit en Majorettekorps Loil-Vooruit. Naast het jaarlijkse schuttersfeest is het schuttersgilde betrokken bij vele ander activiteiten, zoals de viering van Koningsdag, de fietspuzzeltocht, intocht van Sinterklaas, het brengen van serenades en vendelhulde aan jubilarissen en bruidsparen. Meer informatie is te vinden op www.loilvooruit.nl.

Majorettekorps Loil-Vooruit loopt voorop tijdens verschillende optredens en doet mee aan verscheidene wedstrijden. In 2017 behaalden de Loilse majorettes op het Nederlands Kampioenschap een derde prijs. Majorettekorps Loil-Vooruit is een onderdeel van Schuttersgilde Loil-Vooruit en is organisator van de maandelijkse vlooienmarkt in de Didamse markthal. Meer informatie staat op www.loil-vooruit.nl.


Muziek- en toneelvereniging Amicitia

Muziekvereniging Amicitia is een fanfareorkest met koperinstrumenten, houtinstrumenten en slagwerk. Zij verzorgt concerten en geeft acte de présence bij diverse gelegenheden als de carnavalsoptocht, het schuttersfeest en allerlei andere (feestelijke en minder- feestelijke) gelegenheden. Muziekvereniging Amicitia repeteert elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. Daarnaast is er van 18.30 tot 19.30 uur begeleiding van de jeugdmuzikanten.

Toneelvereniging Amicitia verzorgt jaarlijks, in de laatste week van januari, een aantal jeugd- en volwassenenvoorstellingen. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit blijspelen, maar een drama of een musical wordt beslist niet uit de weg gegaan. De repetities van de senioren vinden vanaf september tot de uiteindelijke uitvoering op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur plaats bij De Papegaai. De repetities van de jeugd worden in overleg met de groep jaarlijks vast gesteld.

De oudste vereniging van Loil, Amicitia, is organisator van de jaarlijkse sfeermarkt in Loil. Meer informatie en contactgegevens staan op www.amicitia-loil.nl.


Stichting Sportieve Aktiviteiten Loil
De Stichting Sportieve Aktiviteiten Loil organiseert jaarlijks een recreatieve survivalrun in en rond Loil, die landelijk zo populair is, dat de inschrijving van de duizend deelnemers binnen een paar uur vol zit. Daarnaast organiseert en ondersteunt zij allerlei survivalgerelateerde activiteiten in de nabije en verre regio van Loil om deze sport breed te promoten. Meer informatie is te vinden op www.survivalloil.nl.


Popkoor Sjanté
Sjanté is een popkoor dat bestaat uit ongeveer dertig enthousiaste leden en repeteert wekelijks op de woensdagavond. Het repertoire is veelzijdig en actueel: musical, top 40, klassiekers en dit alles Nederlands-, Engels- en soms Franstalig. Sjanté treedt op tijdens verschillende concerten door het jaar heen en bij bijzondere evenementen in de omgeving. Tweejaarlijks wordt de Passie Loil opgevoerd. Meer informatie en contactgegevens staan op www.sjante.nl.


SeniorenPlatform Loil (SPOL)
SeniorenPlatform Loil (SPOL) organiseert wekelijks op dinsdag- of woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur een soos voor senioren om onderling contact te bevorderen en oude vriendschapsbanden aan te halen. Daarnaast biedt SPOL maandelijks de gelegenheid om tegen een geringe vergoeding met anderen samen te genieten van een heerlijke maaltijd bij de Papegaai. Ook hiervan is het doel om mensen met elkaar in contact te brengen en onderlinge banden te versterken. Meer informatie: geert.wanders@hetnet.nl.