Haalbaarheidsonderzoek naar gezamenlijke nieuwbouw Daltonbasisschool St. Jozef en ’t Hart van Loil

Haalbaarheidsonderzoek naar gezamenlijke nieuwbouw Daltonbasisschool St. Jozef en ’t Hart van Loil

Category : Nieuws

Zijn er mogelijkheden voor gezamenlijke nieuwbouw van de Loilse Daltonbasisschool St. Jozef en ‘t Hart van Loil? Die vraag is de laatste maanden onderzocht door het schoolbestuur van LiemersNovum, Kontaktraad Loil en ‘t Hart van Loil.

De conclusie van het onderzoek is dat er veel kansen liggen om samen een plan te ontwikkelen. Deze kansen zijn daarna met de gemeente Montferland besproken. De gemeente Montferland is erg positief en heeft besloten een haalbaarheidsonderzoek te starten. Met dat onderzoek zal duidelijk worden wat de voordelen van gezamenlijke nieuwbouw zijn.

Haalbaarheidsonderzoek door gespecialiseerd bureau

Op dit moment loopt er een selectieprocedure naar een extern bureau. Dat bureau gaat het haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Daarna wordt er een tijdspad vastgesteld. Tijdens het onderzoek hebben we wellicht weer de kennis en knowhow nodig van enkele werkgroepen van ’t Hart van Loil. Als dat het geval is hopen we op onze werkgroepleden te kunnen rekenen.

Het haalbaarheidsonderzoek moet voor december 2023 zijn afgerond. Daarna volgt de besluitvorming. Bij een positief besluit wordt daarna het verdere realisatieplan opgesteld.

Wij zijn erg blij dat we op deze manier een nieuwe impuls geven aan ‘t Hart van Loil.