Vriend van ’t Hart van Loil

Wordt u ook Vriend van ’t Hart van Loil?

Na een periode van hard werken is het ons samen gelukt om onze voormalige kerk en de pastorie een nieuwe en toekomstgerichte functie te geven.

Nu is het zaak om ’t Hart van Loil financieel gezond te houden. Daarbij is een financieel steuntje in de rug zeer welkom, en zelfs noodzakelijk.

Wilt u er ook aan bijdragen de leefbaarheid van ons mooie dorp Loil op het huidige niveau te houden?
DAT KAN!

Door Vriend van ’t Hart van Loil te worden kunt u dit ondersteunen. U wordt al Vriend van ’t Hart van Loil vanaf € 50,- per jaar, of met een bedrag naar keuze.

We zouden uw hulp ontzettend waarderen!

Bestuur ‘t Hart van Loil


JA, ik word ook Vriend van ’t Hart van Loil!

Ik lever als Vriend van ‘t Hart van Loil graag een financiële bijdrage en machtig ’t Hart van Loil, tot wederopzegging, eenmaal per jaar het aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven.*


*Mocht u het niet eens zijn met de door Vrienden van ’t Hart van Loil verrichte afschrijving, dan kunt u binnen 8 weken uw bank opdracht geven het afgeschreven bedrag terug te boeken. U kunt uw machtiging op ieder moment stopzetten.


Gemachtigde

Naam organisatie:
Vereniging van Verenigingen ’t Hart van Loil

Adres:
Wehlseweg 36
6941 DM Didam

Rekeningnummer:
NL 82 INGB 0008176226

Incassant ID:
NL 30 ZZZ 767136950000