Ontwikkelingen Werkgroep Kerk

Ontwikkelingen Werkgroep Kerk

Category : Nieuws

Het is even stil geweest in de communicatie vanuit de werkgroep Kerk. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Er is inmiddels een Plan van Aanpak gemaakt. Hierin staat beschreven hoe de kerk er in de nabije toekomst uit komt te zien. Bijvoorbeeld met betrekking tot hoe we de klimaatbeheersing gaan doen (verwarming en ventilatie), wat er moet gebeuren op het gebied van veiligheid (nooddeur, vervanging elektra), maar ook over wat er in de huidige kerk behouden moet blijven om het karakter van het gebouw te behouden.

Daarnaast is er ook overleg geweest met het bestuur over bijvoorbeeld de kosten van de aanpassingen en welke zaken prioriteit hebben. Zo kunnen we de belangrijkste zaken eerst oppakken en voorkomen dat we halverwege de plannen met een lege portemonnee zitten.

Tegelijkertijd is er overleg geweest met de monumentencommissie over de (on)mogelijkheden ten aanzien van onze wensen. Hierover zijn we met hen in gesprek. Onze architect Stephan Roelvink (Duoplan Doetinchem) zal hierbij ook aansluiten.

Al met al zitten we nog in de voorbereidende fase, maar er worden mooie stappen gezet!