Globale planning nieuwbouw ’t Hart van Loil

Globale planning nieuwbouw ’t Hart van Loil

Category : Nieuws

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen is het bestemmingsplan vastgesteld. Dit is een mooie stap, maar we zitten niet stil. Intussen wordt er volop gewerkt aan het voorlopig ontwerp van het nieuwe Hart van Loil. Hiervoor zijn al een aantal stappen doorlopen, zoals het inventariseren van de wensen en eisen van de verschillende verenigingen die van de accommodatie gebruik gaan maken. Naar aanleiding van de brainstormavond zijn hier nog een aantal goede ideeën aan toegevoegd.

Nu is het zaak om deze wensen, eisen en ideeën zo goed mogelijk samen te brengen in een voorlopig ontwerp. De werkgroep Nieuwbouw is druk bezig het vlekkenplan op te stellen en belangrijke keuzes te maken. Hoeveel kleedkamers gaan we bijvoorbeeld uiteindelijk bouwen? En op welke plek komt de bestuurskamer? Op basis van dit vlekkenplan gaat onze architect Stephan Roelvink het voorlopig ontwerp opstellen.

Voordat het gebouw er staat, zal er nog meer moeten gebeuren. Het voorlopig ontwerp is het meest ideale plan. De volgende stap is om hiervan de kosten te bepalen, het moet immers wel financieel haalbaar zijn. Natuurlijk is hier al enigszins rekening mee gehouden bij het opstellen van het voorlopig ontwerp. Past het ontwerp echter niet binnen de opgestelde investeringsbegroting, dan moeten we onderzoeken welke keuzes er gemaakt kunnen worden om kosten te besparen. Dit zal moeten worden verwerkt in een nieuwe versie van het voorlopig ontwerp.

De stappen die daarna volgen (zoals hieronder schematisch weergegeven) zullen we in een later stadium uitlichten.