Loil zegt massaal ‘ja’ tegen overname Zomp en kerk

Loil zegt massaal ‘ja’ tegen overname Zomp en kerk

Category : Nieuws

De inwoners van Loil zeiden woensdagavond 30 januari massaal ‘ja’ tegen de overname van de Zomp en de kerk. Van de ruim 180 aanwezigen op de informatieavond in partycentrum Lara stemde slechts een enkeling niet in met de plannen. Daarmee kan de regiegroep verder met de ontwikkeling van het nieuwe Hart van Loil.

In navolging op de informatiebijeenkomst op 28 november vorig jaar riep de regiegroep Hart van Loil de Loilenaren woensdag 30 januari opnieuw bij elkaar. Dit keer stond de besluitvorming over de overname van de Zomp en de kerk met pastorie, plein en tuin centraal. Daarmee vroeg de regiegroep ook toestemming voor invulling van de nieuwe juridische structuur en verdere ontwikkeling van het Hart van Loil.

Verenigingen
Voorafgaand aan de besluitvorming vroegen de betrokken verenigingen hun achterban al om goedkeuring van de plannen. Die stemden vrijwel allemaal unaniem in. Ondanks dat er nog wel wat open eindjes zijn, die de komende maanden nog moeten worden ingevuld. “Er zijn nog wat hobbels te nemen voordat we er helemaal uit zijn”, zei vicevoorzitter Rob Mos namens de voetbalafdeling van SV Loil.
Zo staan de kleedkamers, bestuurskamer en het materiaalhok van SV Loil op grond van de gemeente, maar zijn ze eigendom van de vereniging. Die raakt de voetbalvereniging kwijt bij de overname, terwijl ze die ruimtes straks in het nieuwe plan terug moet huren. Hierover wordt nog onderhandeld. Mos: “Daar komen we wel uit. Al met al zijn wij bijzonder positief en zien wij dit als een unieke kans voor het dorp Loil en onze vereniging.”

Marcel Wiendels, voorzitter van De Vrolijke Drammers, gaf aan dat de carnavalsvereniging al vanaf dag één laaiend enthousiast is over het nieuwe Hart van Loil. “Dit biedt voor iedere vereniging nieuwe kansen. Natuurlijk zijn er nog wel wat losse eindjes. Maar ik heb er alle vertrouwen in we het daar in de toekomst wel over eens worden met elkaar.”
Hiermee verwoordden Mos en Wiendels de algemene stemming bij de verenigingen. En bij de overige betrokkenen in de zaal, zo bleek uit het daarop volgende applaus. Al waren er nog wel wat vragen. De buurt uitte wat zorgen over het parkeren, dat nu al vaak een probleem is. Verder was er een vraag over de toekomstige invulling van de kerk. “Er zijn veel ideeën, die we de komende maanden verder uitwerken”, liet presentator Onne Heesen namens de regiegroep weten.

Bijdrage dorp
Ook werden er wat vraagtekens gezet bij de bijdrage die van het dorp wordt gevraagd. De regiegroep schetste namelijk een financieel beeld, waarin ze verwacht dat acties in het dorp 100.000 euro opleveren en er eenzelfde bedrag komt van geldschieters. “De inwoners hebben in het verleden ook hun bereidwilligheid getoond bij acties voor het dorp”, zei Heesen. “Zie de actie Kerkdak, die destijds 125.000 gulden opleverde. We kunnen op dit moment alleen nog inschattingen maken, maar volgens de deskundigen is het wel een reëel plan.”

Stemming
Die open eindjes en onzekerheden hadden woensdagavond 30 januari geen invloed op de stemming. Die was zeer positief. Bij de vraag of de regiegroep verder mag met de ontwikkeling van het Hart van Loil staken de aanwezigen dan ook massaal hun hand op. Hiermee stemden ze ook in met de nieuwe juridische structuur, waarbij de nog te vormen stichting ’t Hart van Loil straks de Zomp en kerk met pastorie overneemt. Zij moet al voor 1 april dit jaar tekenen voor overname van de Zomp en op 15 mei voor overname van de kerk.