Informatieavond op woensdag 30 januari

Informatieavond op woensdag 30 januari

Category : Nieuws

Woensdag 30 januari is er weer een informatieavond over het Hart van Loil. Deze avond moeten er belangrijke besluiten worden genomen over de toekomst van het dorp. De regiegroep Hart van Loil nodigt daarom alle inwoners van Loil en iedereen die een binding heeft met het dorp uit om aanwezig te zijn op deze avond.

De bijeenkomst vindt plaats bij partycentrum Lara in Loil en begint om 20 uur. Tijdens de avond wordt iedereen geïnformeerd over de huidige stand van zaken. De regiegroep Hart van Loil vertelt onder andere wat er sinds de laatste informatieavond allemaal is gedaan en gebeurd. Ook wordt de uitwerking van het plan voor het nieuwe Hart van Loil getoond, waarbij is uitgegaan van de ideale situatie. De aanwezigen krijgen tevens het financiële plaatje voorgelegd en daarbij de mogelijke consequenties.

Want uiteindelijk moeten er deze avond belangrijke besluiten worden genomen. Zo wil de regiegroep Hart van Loil van het dorp antwoord op de vragen of per 1 april de Zomp wordt overgenomen en of per 15 mei de kerk met pastorie kan worden aangekocht. Verder wordt gevraagd of het dorp instemt met de huidige plannen voor de doorontwikkeling van het Hart van Loil. En tenslotte is er nog groen licht nodig voor de nieuwe juridische structuur.

Wie wil je meebeslissen over de toekomst van Loil, is op woensdag 30 januari van harte uitgenodigd voor de informatieavond bij partycentrum Lara.  Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom.