Stichting ’t Hart van Loil neemt de Zomp over

Stichting ’t Hart van Loil neemt de Zomp over

Category : Nieuws

De Zomp is nu echt van Loil. Maandagavond 1 april droeg de gemeente Montferland het eigendom van het gemeenschapsgebouw over aan de stichting ’t Hart van Loil. Namens de nieuwe stichting tekenden de bestuursleden Harm Peters en Sander Bosman de officiële documenten voor overname.

Datzelfde deden wethouder Ruth Mijnen en Marius Duurland namens de gemeente Montferland. Met de ondertekening kan het dorp verder met de ontwikkeling van het nieuwe Hart van Loil. Daartoe wordt op 15 mei ook nog de kerk met de pastorie en het kerkplein van de Gabriëlparochie overgenomen.

Voorafgaand aan de ondertekening werd er door Onne Heesen vanuit de regiegroep ’t Hart van Loil nog even teruggekeken op de afgelopen maanden. Daarbij bedankte hij ook alle vrijwilligers en andere betrokkenen, die zich hebben ingezet voor ’t Hart van Loil. Maar er werd ook alvast vooruit gekeken naar de toekomst, waarin er samen met alle verenigingen en inwoners een nieuwe invulling moet worden gegeven aan de Zomp, kerk, pastorie en het omliggende gebied.

Ton Bolder
Vervolgens stond Frank Gies even stil bij een bijzondere man in de historie van Loil. “Zeker op zo’n avond als vanavond, een bijzonder moment in de geschiedenis van ons dorp, vinden we het jammer dat Ton Bolder niet meer in ons midden is”, sprak Gies. Hij droeg daarbij twee korte gedichten voor uit het boekje ‘Mijmeringen’, geschreven door Ton Bolder, dat na zijn overlijden vier jaar geleden is uitgegeven.

Verder las Gies een tekst van Bolder voor uit het Millenniumboek, ‘Loil 2000’. Die tekst schreef Bolder in 2002, maar is zeventien jaar later nog steeds actueel. “Hij schreef toen al dat Loil juist moet veranderen om Loil te blijven. Daaruit blijkt dat hij met zijn bijzondere visie op het dorp een vooruitziende blik had.”

Ondertekening
Daarna was het aan de ondertekenaars om de vele genodigden in de kantine van de Zomp toe te spreken. Wethouder Ruth Mijnen opende het woord. Vervolgens stelden de bestuursleden, Harm Peters en Sander Bosman, van de nieuwe stichting ’t Hart van Loil zich voor aan het publiek. Peters sprak daarbij het vertrouwen uit in de toekomst van Loil.

De twee schoven vervolgens aan bij wethouder Mijnen om met hun handtekening de overname van gemeenschapsgebouw de Zomp door het dorp definitief te maken. Hierop overhandigde de stichting symbolisch één euro aan de gemeente en werd het glas geheven. Tenslotte was er nog een gezellig samenzijn in de Zomp, waarbij er uitgebreid werd geproost op dit historische moment in de Loilse geschiedenis.