Geïnteresseerd in een Loilse kerkbank?

Geïnteresseerd in een Loilse kerkbank?

Category : Nieuws

In oktober vorig jaar schreven we dat er mooie stappen zijn gezet in de voorbereidende fase voor de aanpassingen in de kerk. Inmiddels hebben we van de gemeente Montferland groen licht gekregen om te starten. 2021 wordt het jaar waarin plannen kunnen worden geconcretiseerd en gerealiseerd. 

In de afgelopen periode werd ons regelmatig de vraag gesteld of het mogelijk was om een kerkbank uit de Loilse kerk te kopen. Tot nu toe kon dit nog niet, maar nu kunnen we wél aan deze vraag tegemoet komen. U kunt nu uw interesse aangeven voor een authentieke Loilse kerkbank. Bijvoorbeeld een korte kerkbank die in de zijbeuken stond, of een lange kerkbank uit het middenschip. Of misschien hebt u dierbare herinneringen aan een kerkbank met een specifiek nummer. Het zou allemaal kunnen.

Wat kost een kerkbank?

Een korte kerkbank kost 100 euro en een lange kerkbank kost 150 euro. De opbrengsten die we hieruit genereren worden ingezet voor de verbouwing. Naast de verkoop zal een aantal kerkbanken worden gebruikt bij de herinrichting van de kerk. Ons streven is dat uiterlijk 1 maart de banken uit de kerk zijn.

Als u geïnteresseerd bent in één van de kerkbanken, kunt u tot en met woensdag 24 februari 2021 een email sturen aan info@hartvanloil.nl. Geef in de mail, naast uw naam en adres, bij het onderwerp duidelijk aan; kerkbankenverkoop.

Geeft daarnaast duidelijk in de mail aan of u geïnteresseerd bent in een korte of lange bank, of een bank met een specifiek nummer. We proberen zoveel mogelijk met alle wensen rekening te houden. We houden u over de voortgang van de kerkbankenverkoop op de hoogte via de mails die wij binnen krijgen, social media én de volgende Kontaktraad. Bij aanmelding hanteren wij de bekende stelregel: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’