De werkgroep ‘Nieuwbouw en Planologie’

De werkgroep ‘Nieuwbouw en Planologie’

Category : Nieuws

In een eerder nieuwsbericht we gestart met het presenteren van de organisatiestructuur van ’t Hart van Loil en de verschillende werkgroepen. In deze editie: de werkgroep ‘Nieuwbouw en Planologie’. En deze werkgroep heeft groot nieuws, want er is inmiddels een keuze voor een architect gemaakt. Op woensdagavond 22 juli wordt er een avond georganiseerd waarop alle Loilenaren input kunnen leveren voor het definitieve ontwerp.

In deze editie stellen we de werkgroep Nieuwbouw en Planologie voor. Deze werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste mensen: Geert Wanders, Jeroen Verbeek, John Peters, Ries Berndsen, Sander Ebbing, Stefan Peters, Tim Wijnholts en Rob Nijenhuis. Rob is de vertegenwoordiger vanuit het stichtingsbestuur.

Dus de architect is bekend?

‘Ja! Architect Stephan Roelvink van Duoplan Doetinchem Architecten zal het nieuwe Hart van Loil gaan ontwerpen. De architectenkeuze is gemaakt na een zorgvuldig proces, waarin meerdere architecten een visiepresentatie hebben gegeven. Naast het stichtingsbestuur waren ook de werkgroepen ‘Nieuwbouw en Planologie’ en ‘Vernieuwing kerk’ betrokken.’

Kunnen Loilenaren nog input leveren?

‘Zeker. Op woensdag 22 juli is er een brainstromavond waarvoor alle inwoners van Loil worden uitgenodigd. Het plan dat er nu ligt wordt dan gepresenteerd, en iedereen is vrij om een reactie te geven. De input van deze avond zal de start zijn voor het definitieve ontwerp.’

Meer informatie hier: https://hartvanloil.nl/presentatie-plan-en-meedenken/

Wat is de taak en de verantwoordelijkheid van de werkgroep?

‘Onze eerste klus was een Plan van Eisen (PvE) te maken. Daarvoor hebben we de al eerder geïnventariseerde wensen en eisen van de verenigingen en de Sint Jozefschool gebruikt – oftewel: van de toekomstige gebruikers van het Hart van Loil. Daarnaast zijn ook de wensen van de gemeente Montferland, de KNVB en de Nederlandse Volleybalbond onderzocht en meegenomen. Als werkgroep Nieuwbouw en Planologie zijn wij verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van de nieuwbouwplannen en de bijbehorende infrastructuur.’

Op welke plek komt de nieuwe accommodatie?

‘Het nieuwe gebouw zal op nagenoeg dezelfde locatie worden gebouwd als in de eerder gepresenteerde plannen is aangegeven. De exacte afmetingen worden in samenspraak met de architect bepaald. Een aantal zaken is natuurlijk ook afhankelijk van het financiële plaatje. Zo zal er bijvoorbeeld bekeken worden of het mogelijk is om straks twee volleybalteams tegelijkertijd te laten trainen.’

Wanneer is de nieuwbouw klaar?

‘Als de financiële middelen het toelaten, zal er volgens de planning rond maart 2021 worden gestart met het grondwerk. De oplevering van de nieuwbouw zal dan medio december 2021 plaatsvinden.’

Hoe belangrijk is duurzaamheid?

‘Onze doelstelling is dat er zoveel mogelijk duurzame materialen worden gebruikt. Ook zal er gekeken worden of het mogelijk is materialen te hergebruiken, en of we gebruik kunnen maken van zonne-energie. De nieuwe accommodatie zal worden gebouwd door een aannemer. Om kosten te besparen onderzoeken we natuurlijk welke werkzaamheden er door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.’

Wie gaan er gebruik maken van de nieuwe accommodatie?

‘De meeste Loilse verenigingen hebben zich aangesloten bij de VvV (Vereniging van Verenigingen) en zullen gebruik maken van de nieuwe sportlocatie en het horecagedeelte in combinatie met de kerk. Naast hun reguliere activiteiten kunnen er ook andere evenementen worden gehouden. En uiteraard kunnen er ook door andere partijen evenementen worden georganiseerd.’

Wie gaat de nieuwe accommodatie beheren?

‘Over het beheer van de nieuwe accommodatie is nog geen duidelijkheid. Dat zal over een tijdje door het Stichtingsbestuur worden opgepakt.’

Wanneer worden de nieuwe woningen gebouwd?

‘De geplande woningbouw op het terrein van de huidige Zomp kan uiteraard pas plaatsvinden als de Zomp gesloopt is. Dat wordt dus pas na 2021. De gemeente Montferland zal dit traject tegen die tijd oppakken.’