Category Archives: Geen categorie

Nieuwe huurder in de voormalige bieb!

Category : Geen categorie

Ik ben Noortje!

Mijn naam is Noortje Leijgraaff. Ik ben 20 jaar en heb een eigen bedrijf opgezet, Norie. De naam van mijn bedrijf is ontstaan door een bijnaam. Ik ontwerp en maak sieraden en sinds kort ben ik begonnen met wat kleding te ontwerpen. Omdat mijn kamer te klein werd voor het werk wat ik wil doen, ben ik op zoek gegaan naar een kantoor. Ik wist dat de oude bieb leeg stond en heb dit toen nagevraagd bij ‘t Hart van Loil. Zij reageerden enthousiast. Ik kreeg een rondleiding en zo ben ik op deze bijzonder mooie en fijne locatie terecht gekomen. Ik ben super blij met het kantoor en dankbaar dat ik het mag huren. Nu kan ik mijn bedrijf verder uitbreiden.

Groetjes van Noortje. Norie.nl.

Wij wensen Noortje veel succes bij het verder ontwikkelen van haar bedrijf.

Hart van Loil


‘In de Kijker’ voor ’t Hart van Loil

Category : Geen categorie

Regelmatig stellen we mensen voor die een rol vervullen bij de realisatie van ’t Hart van Loil. Voor deze editie spraken we met Lars Godschalk. Lars is 23 jaar en woont samen met zijn ouders Erik en Rianne in de Bielemanstraat in Loil. Lars heeft een zus, Nienke, een vriendin, Anouk, en is binnen ‘t Hart van Loil betrokken bij de werkgroep Subsidies & Fondsen.

Wat is precies jouw rol binnen ‘t Hart van Loil?
‘Ik maak onderdeel uit van de werkgroep Subsidies & Fondsen. Deze werkgroep is tot stand gekomen omdat er nog een gat zit in de begroting voor het nieuwe dorpshuis. Om dat gat te dichten onderzoeken we op welke subsidies en fondsen ‘t Hart van Loil aanspraak kan maken. Omdat er zo veel verschillende subsidies en fondsen zijn, zijn we momenteel vooral bezig met het zoeken naar een geschikte partij die ons hierbij kan helpen.’

Met wie doe je dat?
‘In de werkgroep Subsidies & Fondsen zitten Sander Bosman, Johnny Berendsen, Frank Gies, Tonnie Peters, Geert Stienissen en ik. Een goede mix van mensen met verschillende kwaliteiten, lijkt me zo.’

En verschillende leeftijden. Hoe ervaar je dat als ‘broekie’ tussen de ‘oude rotten’?
‘Jongeren van mijn leeftijd hebben in veel gevallen een andere kijk op bepaalde zaken. Ik denk dat ik, júist dankzij mijn frisse blik, een toegevoegde waarde kan zijn voor ‘t Hart van Loil. En natuurlijk is het voor mij ook hartstikke leuk en leerzaam om te sparren met deze mannen die al heel wat meer ervaring hebben. Bovendien vind ik ook dat het nu een taak voor onze generatie is, om ‘t Hart van Loil levendig te houden.’

Waarom vind je het zo belangrijk om je daarvoor in te zetten?
‘Ik woon hier graag en ben hier met veel plezier opgegroeid. Loil is een prachtig, levendig dorp met veel verenigingen, en ik hoop dat dat in de toekomst ook zo zal blijven. De taken die ik doe voor ‘t Hart van Loil sluiten goed aan bij mijn studie en vakgebied.’

Wat doe je dan voor werk?
‘Ik heb de opleiding Bedrijfseconomie gedaan aan de HAN in Arnhem. Tegenwoordig heet deze studie Finance & Control. Sinds 1 december ben ik werkzaam als Junior Controller bij de Pompestichting in Nijmegen. Hier verblijven patiënten die tbs met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen.’

Daar maak je vast van alles mee?
‘Ik heb zelf eigenlijk niets met de patiënten van de tbs-kliniek van doen, maar ben vooral bezig met het ondersteunen en adviseren van het management omtrent allerlei financiële vraagstukken. Daar ben ik veel beter in. Sinds een paar maanden help ik penningmeester Sander Bosman van ‘t Hart van Loil ook met de financiële zaken. Dat doe ik naast de taken voor de werkgroep Subsidies & Fondsen.’

Druk baasje. Heb je nog wel tijd voor je hobby’s?
‘Jazeker! Ik houd van voetbal en bier drinken met vrienden – vooral dat laatste. En ik weet zeker dat een biertje in de kantine straks nog veel lekkerder smaakt als ik zelf een bijdrage heb kunnen leveren aan de realisatie ervan.’

Wat wens je voor de toekomst van ‘t Hart van Loil?
‘Ik denk dat we wel kunnen stellen dat carnaval in de kerk een groot succes is geweest. Helaas kunnen er nu geen evenementen plaatsvinden, maar als het straks weer mag lijkt het me ontzettend gaaf als we hier vaker grote evenementen kunnen organiseren. Daar zou ik graag bij betrokken zijn.’

‘Verder hoop – en denk – ik dat wij als werkgroep over een jaar kunnen zeggen dat we succes hebben geboekt. Oftewel: dat het gat in de begroting is gedicht. En misschien is er zelfs al een start gemaakt met de bouw van het nieuwe Hart van Loil. Daar moeten we voor gaan. Er kan in een jaar tenslotte een hoop gebeuren.’


Geïnteresseerd in een Loilse kerkbank?

Category : Geen categorie

In oktober vorig jaar schreven we dat er mooie stappen zijn gezet in de voorbereidende fase voor de aanpassingen in de kerk. Inmiddels hebben we van de gemeente Montferland groen licht gekregen om te starten. 2021 wordt het jaar waarin plannen kunnen worden geconcretiseerd en gerealiseerd. 

In de afgelopen periode werd ons regelmatig de vraag gesteld of het mogelijk was om een kerkbank uit de Loilse kerk te kopen. Tot nu toe kon dit nog niet, maar nu kunnen we wél aan deze vraag tegemoet komen. U kunt nu uw interesse aangeven voor een authentieke Loilse kerkbank. Bijvoorbeeld een korte kerkbank die in de zijbeuken stond, of een lange kerkbank uit het middenschip. Of misschien hebt u dierbare herinneringen aan een kerkbank met een specifiek nummer. Het zou allemaal kunnen.

Wat kost een kerkbank?

Een korte kerkbank kost 100 euro en een lange kerkbank kost 150 euro. De opbrengsten die we hieruit genereren worden ingezet voor de verbouwing. Naast de verkoop zal een aantal kerkbanken worden gebruikt bij de herinrichting van de kerk. Ons streven is dat uiterlijk 1 maart de banken uit de kerk zijn.

Als u geïnteresseerd bent in één van de kerkbanken, kunt u tot en met woensdag 24 februari 2021 een email sturen aan info@hartvanloil.nl. Geef in de mail, naast uw naam en adres, bij het onderwerp duidelijk aan; kerkbankenverkoop.

Geeft daarnaast duidelijk in de mail aan of u geïnteresseerd bent in een korte of lange bank, of een bank met een specifiek nummer. We proberen zoveel mogelijk met alle wensen rekening te houden. We houden u over de voortgang van de kerkbankenverkoop op de hoogte via de mails die wij binnen krijgen, social media én de volgende Kontaktraad. Bij aanmelding hanteren wij de bekende stelregel: ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’


Nieuwe Werkgroep: Ei

Category : Geen categorie

Er is weer een nieuwe werkgroep aan ’t Hart van Loil toegevoegd. De werkgroep ‘Ei’, ofwel ‘Evenementen & innovatie. Het doel van deze werkgroep is om op de uren en dagen dat de verschillende gebouwen binnen ’t Hart van Loil onbezet zijn, evenementen en activiteiten te ontplooien. Daarnaast zal de werkgroep proberen alle activiteiten op elkaar af te stemmen, zodat initiatieven elkaar niet bijten, maar juist versterken. Uiteraard zullen alle activiteiten die jaarlijks al door de verschillende verenigingen worden georganiseerd ingepast worden.

De eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft al plaatsgevonden. Een qua leeftijd zeer gemengde groep van ongeveer vijftien personen, heeft de eerste lijnen uitgezet. Binnenkort worden de eerste concrete ideeën met elkaar besproken. En wellicht ook al uitgewerkt. De werkgroep Ei staat open voor ideeën en initiatieven van iedereen. Want alleen SAMEN kunnen we het jaarprogramma vullen met afwisselende en interessante activiteiten. Binnenkort zullen we de mensen binnen de werkgroep ‘Ei’ aan jullie voorstellen. Daarbij willen we jullie ook iets vragen: heb je een geweldig idee, of loop je al jaren met een spectaculaire activiteit in je hoofd? Geef het door aan een van de mensen van de werkgroep. En schroom niet. Want we kunnen alle ideeën van iedereen gebruiken. Graag zelfs!


‘In de Kijker’ voor ’t Hart van Loil

Category : Geen categorie

Af en toe zullen we wat mensen voorstellen die een rol vervullen in de realisatie van ’t Hart van Loil. Hiermee willen we een beeld schetsen van wat zij doen en vinden van de ontwikkelingen. In deze editie de penningmeester van de Vereniging van Verenigingen, en tevens de financiële man van de werkgroep ‘horeca’ van ‘t Hart van Loil: Tonnie Bosman.

Tonnie is de oudste zoon van Peter en Riet Bosman en is geboren in de Parkweg in Loil. Na zijn jeugdjaren woonde hij in Didam, Arnhem en Westervoort. Toen dochter Juul – inmiddels 17 jaar geleden – werd geboren, besloten Tonnie en zijn vrouw Ria dat zij hun dochter in een veilige en prettige omgeving wilden laten opgroeien. Daarom wonen ze inmiddels alweer 16 jaar aan de Wehlseweg in Loil. Tonnie is zzp’er en werkt als ambulant begeleider in de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor heeft hij zeer wisselende werktijden, wat hem flexibel maakt in het vervullen van vrijwilligerswerk.

Tonnie speelde als linksbuiten in het eerste elftal van Sv. Loil. Daarna heeft hij met het tweede team van Sv. Loil als trainer/leider in de 2e klasse van de KNVB gespeeld. En daar is hij bijzonder trots op. Ook nu nog is Tonnie grens- en scheidsrechter bij Sv. Loil, en is hij vrijwilliger in de kantine van de Zomp. Zo wisten ze hem ook te vinden nadat de stichting ’t Hart van Loil de Zomp en de kerk overnam en de Vereniging van Verenigingen (VvV) werd opgericht. Samen met Martin Tiemessen, Simone Verbeek en Eric Welling vormt Tonnie nu het bestuur van de VvV. Hij vervult hierin de rol van penningmeester. Daarbij beheert hij ook de financiën van de kantine van de Zomp en andere horeca van ’t Hart van Loil, en regelt hij samen met anderen hiervoor de barbezetting, schoonmaak, inkoop etc.

Het zag er lang niet naar uit dat Tonnie zo sterk betrokken zou worden bij de plannen van ’t Hart van Loil. Zeker toen bleek dat ook de kerk en pastorie onderdeel werden van de plannen voor ’t Hart van Loil, had hij zijn bedenking over de haalbaarheid. Toen hij meer duidelijkheid over de financiële cijfers kreeg, verdwenen de twijfels en werd hij steeds enthousiaster. De ‘coronaperikelen’ hadden in het begin een demotiverende werking op hem. Dit duurde echter niet lang. Al snel werd er gekeken naar wat er binnen de geldende regels nog wél kan. Nu wordt er aan alle beperkte mogelijkheden op een creatieve manier invulling gegeven. Tonnie ziet zichzelf meer een als een doener dan als een bestuurder. Hij haalt voldoening uit het omgaan en samenwerken met anderen. Hij geniet ervan als er door samen te werken een klus is geklaard, en hier na afloop samen tevreden op terug gekeken kan worden.

Als ras-Loilenaar is de leefbaarheid van het dorp voor Tonnie heel belangrijk. Volgens hem speelt de school hierin een belangrijke rol; de jeugd heeft immers de toekomst. Hij zou dan ook graag zien dat de school en de jeugd meer betrokken worden bij ’t Hart van Loil.

Een ander aandachtspunt voor hem is de zelfstandigheid van de verschillende werkgroepen, die inmiddels onder de Stichting ’t Hart van Loil en de Vereniging van Verenigingen zijn gevormd. Hiermee bedoelt hij dat de werkgroep, minder afhankelijk van de besturen, zelf initiatieven moet kunnen ontplooien en uitvoeren. Uiteraard wel met oog voor, en in samenwerking met, anderen.


Globale planning nieuwbouw ’t Hart van Loil

Category : Geen categorie

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen is het bestemmingsplan vastgesteld. Dit is een mooie stap, maar we zitten niet stil. Intussen wordt er volop gewerkt aan het voorlopig ontwerp van het nieuwe Hart van Loil. Hiervoor zijn al een aantal stappen doorlopen, zoals het inventariseren van de wensen en eisen van de verschillende verenigingen die van de accommodatie gebruik gaan maken. Naar aanleiding van de brainstormavond zijn hier nog een aantal goede ideeën aan toegevoegd.

Nu is het zaak om deze wensen, eisen en ideeën zo goed mogelijk samen te brengen in een voorlopig ontwerp. De werkgroep Nieuwbouw is druk bezig het vlekkenplan op te stellen en belangrijke keuzes te maken. Hoeveel kleedkamers gaan we bijvoorbeeld uiteindelijk bouwen? En op welke plek komt de bestuurskamer? Op basis van dit vlekkenplan gaat onze architect Stephan Roelvink het voorlopig ontwerp opstellen.

Voordat het gebouw er staat, zal er nog meer moeten gebeuren. Het voorlopig ontwerp is het meest ideale plan. De volgende stap is om hiervan de kosten te bepalen, het moet immers wel financieel haalbaar zijn. Natuurlijk is hier al enigszins rekening mee gehouden bij het opstellen van het voorlopig ontwerp. Past het ontwerp echter niet binnen de opgestelde investeringsbegroting, dan moeten we onderzoeken welke keuzes er gemaakt kunnen worden om kosten te besparen. Dit zal moeten worden verwerkt in een nieuwe versie van het voorlopig ontwerp.

De stappen die daarna volgen (zoals hieronder schematisch weergegeven) zullen we in een later stadium uitlichten.


Ontwikkelingen Werkgroep Kerk

Category : Geen categorie

Het is even stil geweest in de communicatie vanuit de werkgroep Kerk. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Er is inmiddels een Plan van Aanpak gemaakt. Hierin staat beschreven hoe de kerk er in de nabije toekomst uit komt te zien. Bijvoorbeeld met betrekking tot hoe we de klimaatbeheersing gaan doen (verwarming en ventilatie), wat er moet gebeuren op het gebied van veiligheid (nooddeur, vervanging elektra), maar ook over wat er in de huidige kerk behouden moet blijven om het karakter van het gebouw te behouden.

Daarnaast is er ook overleg geweest met het bestuur over bijvoorbeeld de kosten van de aanpassingen en welke zaken prioriteit hebben. Zo kunnen we de belangrijkste zaken eerst oppakken en voorkomen dat we halverwege de plannen met een lege portemonnee zitten.

Tegelijkertijd is er overleg geweest met de monumentencommissie over de (on)mogelijkheden ten aanzien van onze wensen. Hierover zijn we met hen in gesprek. Onze architect Stephan Roelvink (Duoplan Doetinchem) zal hierbij ook aansluiten.

Al met al zitten we nog in de voorbereidende fase, maar er worden mooie stappen gezet!


‘In de Kijker’ voor ’t Hart van Loil

Category : Geen categorie

Af en toe zullen we wat mensen voorstellen die een rol vervullen in de realisatie van ’t Hart van Loil. Hiermee willen we een beeld schetsen van wat zij doen en vinden van de ontwikkelingen. In deze editie de beheerders van de Zomp en de kerk: Geert Wanders en Herman Jansen.

Herman Jansen voor de kerk

Herman Jansen (77) is getrouwd met Elly. Samen wonen ze in de Kloosterstraat en hebben een dochter, een zoon en twee kleinkinderen. Voor zijn pensionering was Herman douaneambtenaar. Herman vervult al sinds 1995 de rol van koster in de kerk. Nadat ’t Hart van Loil in 2019 de kerk overnam, is zijn taak eigenlijk één op één overgegaan. “Net als bijvoorbeeld de schoonmaakploeg van de kerk, die haar rol ook weer gewoon heeft oppakt”, zegt Herman. Samen met Joep Buiting en Jan Lanters vervult hij nu nog de rol van koster tijdens kerkelijke activiteiten. Gaandeweg kwam hier voor Herman ook het sleutelbeheer bij, wat hij samen met Tim Wijnholts doet. Dat zij beiden tegenover het kerkplein wonen, zal hierbij zeker een rol spelen.

Geert Wanders voor De Zomp

Geert Wanders (65) woont samen met Lea aan de Groenestraat in Loil en ze hebben drie zoons. Geert was tot anderhalf jaar geleden werkzaam bij de gemeente Doetinchem. Geert is eigenlijk nog een nieuweling als beheerder. Pas nadat de gemeente Montferland in 2019 het gebouw de Zomp, en hiermee ook het beheer, overdroegen, nam hij deze taak op zich. Hij had al eerder aangegeven een bijdrage aan ’t Hart van Loil te willen leveren, op een andere manier dan binnen een van de werkgroepen. Met Harry Elfrink beheert hij nu de Zomp.

Zowel Herman als Geert zijn al jarenlang actief bij veel activiteiten en verenigingen in Loil. Betrokkenheid en belangstelling is hun belangrijkste drijfveer, waarbij Geert een sportieve en Herman een meer kerkelijke achtergrond heeft. Beide heren vinden de sociale samenhang en aandacht voor elkaar belangrijk en willen daaraan graag een bijdrage leveren.

De beheerderstaak bestaat voor Herman uit het openen en weer sluiten van de kerk op het moment dat daar activiteiten plaatsvinden en allerlei ‘kosterswerkzaamheden’ tijdens kerkelijke diensten. Ook zorgt hij ervoor dat de omgeving rond de kerk er netjes uitziet. Het openen en sluiten van de deuren van de Zomp is de voornaamste rol van Geert. Nu het seizoen weer is gestart, is dit een dagelijkse bezigheid. Daarnaast verricht hij de wekelijkse schoonmaak en opruimwerkzaamheden rond de Zomp.

Nu ’t Hart van Loil en daarmee de verdere samenwerking tussen de kerk en de Zomp en de bijbehorende verenigingen nog in de opstartfase zit, vraagt dit veel van de beheerders. Het brengt veel, steeds weer terugkerende, verplichtingen met zich mee. Zowel Herman als Geert geeft aan dat het eenvoudig terug kunnen vallen op een vervanger nog moet groeien. Ze laten uitdrukkelijk weten dit niet specifiek voor de kerk of welke vereniging dan ook te doen, maar voor Loil.

Met de realisatie van ’t Hart van Loil hopen ze dat de verenigingen en organisaties in Loil nog meer gaan samenwerken, en dat de vrijwilligers niet specifiek voor hun ‘eigen onderdeel’ strijden en werken, maar meer voor het geheel. Om alles te kunnen blijven organiseren zullen, in verband met de hogere pensioenleeftijd en allerlei andere ontwikkelingen, verenigingen en hun vrijwilligers hun krachten nog meer moeten bundelen.

Herman en Geert beseffen dat er nog veel moet gebeuren, maar vinden de voorbereiding en de hieruit voorkomende plannen voor ’t Hart van Loil fantastisch. Ze spreken hun waardering uit voor iedereen die hiermee bezig is. Maar ook voor iedereen die zich op welke manier dan ook inzet om het wonen en leven in Loil mooi te maken en te houden.


PRESENTATIE PLAN NIEUW DORPSHUIS

Category : Geen categorie

Woensdag 22 juli zijn de meest actuele plannen rondom ‘t Hart van Loil gepresenteerd. De gemeente Montferland gaf een duidelijke toelichting op het bestemmingsplan en de architect presenteerde het eerste ontwerp van het nieuwe dorpshuis. Zo’n zestig aanwezige mensen konden daarna, in de vorm van een brainstormsessie, op de plannen reageren. De voormalige kerk was voor deze avond geheel volgens de coronaregels ingericht.

Het bestemmingsplan van de gemeente Montferland

Na een welkomstwoord en uitleg over het programma van de avond gaf gastheer Maarten Hoksbergen het woord aan Lucas Meuleman van de gemeente Montferland. Lucas gaf een heldere toelichting op het proces, het bestemmingsplan en de daarbij behorende procedure. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, voorschriften en een plankaart. Die drie elementen vormen samen het juridische planologische jasje om het gehele plan van ’t Hart van Loil.

In het bestemmingsplan is onder meer aangegeven hoe hoog een gebouw mag worden, hoeveel oppervlakte er binnen een bepaald gebied mag worden gebouwd, en welke functies er mogen worden gerealiseerd. Ook is door middel van verschillende onderzoeken aangetoond dat er geen belemmeringen voor de gewenste ontwikkelingen zijn. Op het terrein van de huidige Zomp kunnen volgens het bestemmingsplan maximaal vier woningen gebouwd worden.

Het bestemmingsplan ligt tot en met 18 augustus 2020 ter visie. Binnen deze termijn kan iedereen zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland. Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Architect

Na een korte toelichting door Harm Peters op de architectenkeuze en het verdere proces rondom ’t Hart van Loil tot nu toe, gaf hij het woord aan architect Stephan Roelvink van Duoplan Doetinchem Architecten. Stephan presenteerde vervolgens zijn eerste ontwerp van het nieuwe dorpshuis, ook wel MFA (Multifunctionele Accommodatie) genoemd.

Met een duidelijk verhaal, dat werd ondersteund door functionele illustraties, gaf ook hij een heldere visie op het ‘ideaalplaatje’ dat volgens hem binnen de vastgestelde uitgangspunten realiseerbaar is. Enkele, in eerste instantie, opvallende en verrassende elementen binnen het ontwerp zijn:

  • Het gehele gebouw wordt voorzien van een souterrain dat drie meter verdiept wordt aangelegd. Dat betekent dat de bebouwing ongeveer maar maximaal 5 meter boven het maaiveld uitkomt. Daardoor is de invloed van het gebouw op de omgeving beperkt en blijft de uitstraling van het parkachtige karakter van de omgeving gehandhaafd.
  • Door het verdiept aanleggen is er een ondergrondse verbinding mogelijk tussen het nieuwe gebouw en de voormalige kerk. Hierdoor hoeft het nieuwe gebouw bovengronds niet met de voormalige kerk te worden verbonden en wordt het mogelijk om rondom alle gebouwen vrijliggende en doorlopende paden te ontwerpen.
  • De architect stelt in zijn ontwerp voor om de voormalige bibliotheek te verwijderen om de gewenste opening te creëren en looproutes mogelijk te maken. Ook de bereikbaarheid via de parkeerplaats aan de Kloosterstraat wordt hiermee sterk verbeterd. Daarnaast krijgt, door deze opening, de kerk zijn oude ‘grandeur’ terug.
  • Om ruimte te besparen kan er gebruik gemaakt worden van ‘teamlockers’. Dat zijn kasten waarin elftallen hun kleding hangen, zodat de kleedruimte ook door een ander team gebruikt kan worden. Dat werkt ruimtebesparend en scheelt veel kosten.

Tot zover slechts enkele aspecten uit het ontwerp. Het is onmogelijk om het hele verhaal van de architect hier weer te geven. Wie de complete toelichting van de architect op het ontwerp wil zien en horen, op YouTube staat een filmpje dat op 22 juli gemaakt is: https://youtu.be/lB0DZU1jeQU
*Presentaties beginnen na 7:55 minuten.

Brainstormen

Na de presentatie van architect Stephan Roelvink werden de aanwezigen in negen groepjes verdeeld en was het de hoogste tijd voor de ‘brainstormsessie’.

Hoewel alle aanwezigen enthousiast waren over het ontwerp, kwamen er toch ook veel tips en ideeën op tafel. We noemen er zo maar een paar:

  • De kantine van schuifwanden voorzien, zodat er meerdere kleinere ruimten gecreëerd kunnen worden?
  • Aandacht voor de maximale bouwhoogte van 7 meter in het bestemmingsplan. Is dat wel voldoende als het geheel toch bovengronds gebouwd moet worden?
  • Aandacht voor het aantal vergaderruimten. Zijn die er, nu alle Loilse verenigingen gebruik van het nieuwe gebouw gaan maken, wel voldoende?
  • Is het technisch en financieel mogelijk om een lift te bouwen tussen de nieuwe MFA en de voormalige kerk?
  • Onderzoeken of de trap tussen de nieuwbouw en de voormalige kerk vervangen kan worden door een hellingbaan. Daarmee wordt het geheel een stuk toegankelijker.
  • Er lijkt in dit plan geen ruimte of aandacht te zijn voor het toevoegen van de Sint Jozefschool aan deze locatie. Is dat geen gemiste kans?

Ook dit zijn maar slechts een paar ideeën die uit de brainstormsessie naar voren zijn gekomen. Er is een totaallijst gemaakt met alle suggesties die zijn gedaan en alle vragen die zijn gesteld. De lijst is te vinden op de website van ‘t Hart van Loil: https://hartvanloil.nl/opbrengst-brainstormavond/.

Onder andere deze totaallijst vormt de basis om de plannen weer een vervolg te geven. Zowel de architect als de werkgroepen ‘nieuwbouw en planologie’ en ‘vernieuwing kerk’ zullen alle suggesties en vragen afwegen en de mogelijke verbeterpunten meenemen.

Samensmelten

Een mooie extra opbrengst van de avond was het feit dat bleek dat de plannen van de nieuwe MFA en de kerk nog te veel twee afzonderlijke plannen zijn. In het proces tot nu toe was dat logisch, maar vanaf nu zullen ze meer met elkaar moeten samensmelten. Want vooral qua functionaliteit worden de twee gebouwen ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden.

Financiële haalbaarheid

Zowel het plan van de architect, als de mogelijk te realiseren suggesties van de brainstormavond, zullen binnenkort op financiële haalbaarheid worden getoetst. Dan zal blijken of de mooie ambities uit het eerste conceptplan kunnen worden uitgevoerd, of dat het plan op onderdelen moet worden bijgesteld.

Bedankt

We bedanken Lucas en Stephan voor hun heldere presentaties. Alle aanwezigen bedankt voor het meedenken en jullie betrokkenheid. De mensen van de techniek bedankt voor het verzorgen van het geluid en het streamen van de beelden. En de mensen van de catering bedankt voor het verzorgen van de koffie en de drankjes.

We zijn trots dat ook deze avond weer is gebleken dat we samen goed op weg zijn om iets moois te bouwen!


Opbrengst brainstormavond 22 juli 2020

Category : Geen categorie

Wij zijn zeer tevreden met het verloop van de brainstormavond. Er zijn mooie ideeën naar voren gekomen. Zie hieronder de opbrengst van de ideeën tijdens de brainstormavond. 

Heb je de presentaties gemist? Kijk de opnames dan hier terug: https://youtu.be/lB0DZU1jeQU
*Presentaties beginnen na 7:55 minuten.

Schiet je nog wat te binnen, laat het dan weten via info@hartvanloil.nl.

Bedankt voor jullie inbreng! Dit wordt zeer gewaardeerd! 

1. Wat is jouw idee van de buitenkant?

Mooi idee dat het gedeelte onder het maaiveld zit, geen kolossaal groot gebouw qua aanzicht
Eventuele optie om het terras te verschuiven naar de kant van het voetbalveld, zodat men vanaf het terras zicht op het hoofdveld is.
Terras zoals nu getekend zit niet in de zon zijde.  
Optie voor een dakterras, aan zijde van voetbalveld?
Wij vonden het ondergronds bouwen verrassend en zeer effectief ook voor het parkachtige element bovengronds. 
Het café lijkt erg uitnodigend, en mooi vormgegeven. 
De paden natuurlijk vloeiend en lekker veel groen.
De sloop van de voormalige bibliotheek past logisch in dit geheel.
Gebouwhoogte BP 7m is te laag, mocht het niet verdiept gebouwd gaan worden. 
In planvorming wel visie opnemen voor school
Hout onderhoud?
Eerste indruk is mooi! Paviljoen met glas is mooi, open en transparant. 
Doorbraak bibliotheek is perfect. Andere deel mag ook weg. 
Kan het nieuwe plan geprojecteerd worden op de bestaande situatie?
Mag men ondergronds voorbij de gevellijn?
Hout is mooi. Houd rekening met verkleuring van het hout. 
Oogt donker op de print
Mooie opening aan de Kloosterstraat
Schuifpuien naar het terras
Connectiviteit met de kerk top. Maar mis wel echt de connectie met de belangrijkste speler Sv Loil.
Top, ziet er strak uit. 
Combinatie van hout / steen positief. Veel glas oogt mooi + ruimtelijk. 
Buitenzijde positieve uitstraling. Veel zicht van de kerk blijft bewaard. 
Mooie open doorgang.
Mooi compact, niet te hoog.
Materiaal mooi. 
Variant 2 is onze voorkeur. 
Allen vinden het mooi, met veel glas
Proberen natuurlijk kleuren en materialen te gebruiken. 
Voorgevel wel veel glas, vanwege inkijk het glas aanpassen. 
Het aanzicht van het gebouw is heel mooi. 
Mooi. Mogelijk ophogen met zand tegen zijkant en gras erop. 

2. Wat vind je van de indeling?

Proberen vanuit horeca gedeelte zicht op het voetbalveld te creëren.
Zoveel veel mogelijk ruimte maken, ruimte is altijd tekort. Denk aan opslagruimtes, vergaderruimtes, enz.
Zijn er voldoende vergaderruimtes? Of kan er in de pastorie ook nog vergaderd worden?
Ramen tussen kantine en sporthal een mogelijkheid bieden om te blinderen. Niet iedereen zit te wachten om bekeken te worden tijdens het sporten.
Is de toiletgroep toereikend voor grote evenementen, zoals een groot sport toernooi, carnaval, enz?
Kantine verdeelbaar maken in kleine ruimtes, mbv scheidingswanden.
Lift, van uit de kerk naar toiletgroep.
Tribune voor in de sporthal, (opklapbaar)
Afmetingen zaalvoetbalveld haalbaar?
Ramen tussen kantine en sporthal schuifbaar maken zodat men contact heeft met sporthal.
De ondergrondse gang leek wat smal voor 2-richtings verkeer, en bij paniek/brand. 
Trappen sociaal onveilig.
Indeling keuken / magazijn / koeling i.o.m. horeca expertise, is nu niet handig. 
Ook verbinding kerk –> MFA op maaiveld. 
Toiletten op gang is prima. 
Waarom twee volleybalvelden? Nu 1. 
Kunnen de kleedruimten 90 graden gedraaid worden?
Technische ruimte verplaatsen (zie onderstaande reden)
Toiletgroepen centreren i.p.v. bij de kleedkamers
Hellingbaan i.p.v. trap –> sluis <–> breedte?
Lockers bij kleedkamers
Qua kleedkamers voorstander van het gewenste plan, 8 kleedkamers totaal. 
Vergaderruimte en docentenruimte samentrekken i.v.m. gelijktijdige vergaderingen. 
Terras / Kantine in L-vorm met zicht op voetbalveld. 
EHBO aan vuile gang?
Airconditioning
Openbare WiFi
Niet in elke kleedkamer een aparte wc. Een 2e (grote) toiletgroep volstaat hier ook. 
Kan het horeca gedeelte naar het voetbal worden gedraaid? In het oorspronkelijke plan was hier sprake van. Over het algemeen zijn er vaker activiteiten op de velden dan achter de pastorie. Dus de verbinding met de sport wordt groter. 
Daarnaast “mist” een terras bij het veld. 
Vergaderruimte / docenten + bestuurskamer –> 1 ruimte met schuifwanden + kastenwand
30 m2 keuken zeker handhaven
Kast voor schoonmaakspullen ontbreekt. 
Berging kerkhof dichtbij kerkhof, niet in nieuwbouw. 
Linkerhoek –> als het niet nodig is, kan het niet naar achteren?
Schuifwand in de kantine? 
Vergaderruimte voor 25 personen. 
Mindervalide: kunnen die ook vanaf de kerk binnendoor?
Schuifpui
Balkon naar de sporthal, meer interactie. 
Bestuurskamer = vergaderruimte
Wc op de gang of als één groep bij elkaar. 
Lockers en wc omgedraaid. 
Lift is belangrijk! Of een helling –> bereikbaarheid sporthal. 
Proberen bouwvlak te vergroten richting velden en dan kleedkamers niet verdiept maan aan de zijkant op maaiveld met dakterras erop met zicht op de voetbalvelden. 
Opslagruimte eventueel verplaatsen naar oude koetshuis. 
Kleedkamers sporthal kunnen dan onder kantine en er is meer ruimte voor sluis tussen kerk en dorpshuis. 
Boven eventueel: extra toilet lijkt ons wenselijk bij kantine. 
Hoezo een hok voor de beheerder? Kan ook gebruik maken van de andere ruimtes. 
Gang tussen de panden is te smal voor grotere groepen (1,50 meter samenleving), niet veilig. 
Grote toiletgroep is in principe voldoende voor sport. In kleedkamer is niet noodzakelijk. 
De trap kan breder en rechtdoor. Toiletblok naar andere hoek, ook technische ruimte. 
Één scheidsrechtersruimte is voldoende, kunnen ook locker gebruiken. 
Variant 2 is wat betreft kleedkamers beter. 
Ballenhok opslag trekker e.d., en ook de berging voor het kerkhof in een aparte berging. Makkelijk toegankelijk voor voetbal en kerkhof (kan makkelijk zelf worden gebouwd). Ook sporthal – kerkhof kant voetbalveld. 
Meer deuren in de kantine. Betere toegankelijkheid. 

3. Wat mis je nog qua ruimte?

Toiletgroep in de kerk, vooral voor grote evenementen.
Vergaderruimtes, deze kan men nooit genoeg hebben?
Ballenhok
Biljartruimte
Is er alle opslag voor het voetballen voorzien? Lijkt nu veel groter. 
Lift personen / goederen
Vergaderruimtes
Opslag / materiaalberging
Toiletvoorziening in de kerk? 
Facilitaire voorzieningen horeca in de kerk erg beperkt. 
EHBO zit onder de grond. Mag dat i.v.m. voetbal?
Ballenhok / materialen berging voebal
Terras aan voetbalzijde
Dakterras aan voetbalzijde
Overdekt terras (Basteom Steenderen)
Verlichting van het hart van Loil. 
Luik voor eten, in kantine, barpersoneel ontlasten. 
Verwarmd kalkhok, ballenruimte (verwarmd). 
Stalling voor tractor en materiaal Sv Loil.
Keuken in variant 2 groter maken. 
Berging kerkhof elders onderbrengen. 
Komt in de ontmoetingsruimte ook biljartruimte + soosruimte?
Universele toiletten man / vrouw. 
Begane grond ook toiletruimte m.n. ouderen / slecht ter been. 
Ruimte voor de jeugd (activiteiten).
Lockers voor de zaalsport volleybal. 
Alternatief: behoud kleedkamer 5 en 6 van de voetbal + bestuurskamer + ruimte voor opslag spullen van voetbal + minder kleedkamers bouwen. 
Ontmoetingsruimte moet opdeelbaar zijn in meerdere ruimtes. 
Opslagruimte voetbal voor ballen (kan naast kleedkamers als die verplaatst mogen worden). 
Biljartruimte
Bergruimte voetbalkantine
Kleine speelruimte voor kinderen
Ballenvoorraad hok.
Sedumdak: is verkoeling, vergroening en waterbuffer. 

4. Heb je nog aspecten die we zeker niet moeten vergeten?

Voldoende parkeerruimte met grote evenementen
Fietsenstalling, zowel bij de sport als kerk.
Extra stroomvoorziening bij grote evenementen. En snel aansluitbaar maken van bijvoorbeeld een aggregaat.
Dezelfde uitstraling paden en begroeiing door laten lopen in het park, en rondom de kerk. Zo creëer een compleet Hart van Loil.
Is er contact geweest met bijvoorbeeld DZC’68? Tegen welke problemen zij zijn naderhand tegen aan gelopen? Ga ook in gesprek met ander dorphuizen om de voor en nadelen te bespreken.
Toch proberen om de school in pasbaar te maken indien er over enkele jaren zich toch een optie voordoet.
Looproute vanaf huidige school naar hart van Loil i.v.m. bijvoorbeeld gymles in de sporthal. Kinderen hoeven dan niet over straat te lopen.
Sportvelden afsluitbaar maken wanneer er geen activiteiten zijn. Bijvoorbeeld een poort.
Logistiek aanvoer voor kantine, kan men dichtbij parkeren voor leveranciers?
Huidige AED verplaatsen, of een 2e AED
Opslag voor kerk? Totaal integraal beschouwen.
Indicatie meerprijs de grond in?
Terreininrichting fiets parkeren. 
Ruimtereservering school weg is jammer. 
Afsluiting souterrain, zodat men bij evenementen niet in de ontmoetingsruimte kan komen. 
Dakterras voor zicht op het veld
Dichterbij het voetbalveld betrekken, ook i.v.m. ruimte voor evt. school
Opslag ruimte t.b.v. voetbal extern plaatsen, dichterbij het veld. Evt. ruimte swithcen met blok toestellen, ehbo etc. 
Hoe maak je een kantine van glas gezellig?
Nieuw plan voor park i.v.m. bult –> hoogte / zicht voetbal. 
CO2 neutraal!
Benaming pand: Ton Bolder hal?
In de eerste schetsen (presentatie januari 2019) was ook ruimte voor nieuwbouw van de St Jozefschool. Deze komt in de huidige plannen (helaas) niet meer voor. Waarom niet?
Aandacht voor vergevorderde plannen woning in oude bibliotheek. 
Aan voetbalveldzijde ook een ingang begraafplaats. 
Privacy voor de buren? Is daar over nagedacht? Ook geluid. 
Aan de zijkant / voorkant van de sporthal ramen? Dan zien mensen dat er iets te doen is in de sporthal. 
Energieneutraal bouwen. 
Eventueel wadi ergens voor hemelwater afvoer (schijnt subsidie voor te zijn)
Loopdeur naast sluis voor rolstoelers om op maaiveld hoogte naar dorpshuis te kunnen, eventueel met overkapping op palen. 
Een lift lijkt ons noodzakelijk. 
Eventueel luifel om trap sneeuwvrij te houden. 
Terras richting voetbalveld.
Geschikt maken voor schoolopbouw. Als school verdwijnt, heeft het gebouw steeds minder functie tot verdwijning aan toe.