BESTEMMINGSPLAN EN PROCEDURE

BESTEMMINGSPLAN EN PROCEDURE

Category : Nieuws

Om alle prachtige plannen te kunnen realiseren moet eerst het huidige bestemmingsplan worden herzien. De gemeente Montferland heeft daarom een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat het mogelijk maakt de nieuwe accommodatie te realiseren. En de woningen op het terrein waar nu de Zomp staat. Uiteraard krijgen de voormalige kerk, de pastorie en het gehele gebied eromheen ook een nieuwe bestemming. Het bestemmingsplan is een juridisch planologisch kader waarin bijvoorbeeld het aantal woningen, de maximale hoogte van de gebouwen, de maximale afmetingen, de situering van de parkeerplaatsen en nog veel meer ruimtelijke aspecten zijn vastgelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 8 juli 2020 tot 18 augustus 2020 ter inzage. Wie het bestemmingsplan wil inzien kan terecht bij de receptie van het gemeentehuis in Didam. Het is ook digitaal in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de naam ‘Loil, Dorpsplan’).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een iedereen zijn/haar zienswijze over het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland. Informatie daarover is ook te vinden op ‘Ruimtelijke Plannen’.  Als je vragen hebt over het bestemmingsplan en de daarbij behorende procedure, dan kun je die stellen door te mailen naar info@hartvanloil.nl.